INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

DRÁBOVNA

POPIS A GALERIE

Cidlina - Kozlov
Drábovna - skalní hrádek, přístup na vyhlídkovou skálu
Drábovna je neveliké skalní město asi 2 km nad Malou Skálou, jinak též zvané "Skály nad Záborčím". Skalní město se rozprostírá mezi několika osadami - na západě jsou to Voděrady s Borkem, na východě Křížky a Záborčí. Výzkumy prof. dr. J. V. Šimáka ukázaly, že některé skalní převisy a jeskyně Drábovny byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. ve 3. tisíciletí př. n. 1., kdy do Čech přišlo nejstarší zemědělské obyvatelstvo. Pravděpodobně se sem vypravovali lovci za zvěří, jíž tu tehdy jistě byla hojnost, a zanechali tu po sobě zbraně, nástroje a zlomky keramiky, zdobené volutami a později vypíchanými ornamenty. Stopy osídlení těchto míst jsou i z pozdní doby kamenné. Vyskytly se zde i nálezy ze sklonku doby bronzové a počátku doby železné, svědčící o dlouhém osídlení těchto končin. Jistě tu opět hrálo velkou úlohu bohatství zvěře. Snad zdejší lovci pravidelně zásobovali zemědělské osady tzv. lidu popelnicových polí, jež se v hojném počtu rozprostíraly v rovině kolem Jizery na jihozápad od Turnova. Nejhojnější naleziště se vyskytují v rokli Zadní Kostel. Další doklady osídlení jsou pak až ze středověku, tj. z doby, kdy na vlastní „Drábovně" stával malý dřevěný hrádek, po němž tu ve skalních blocích zbyly jen stopy lůžek pro trámy, komůrka vytesaná ve skále, cisterna na dešťovou vodu a schody. Nedaleko Drábovny je skalní vyhlídka s úchvatným výhledem do maloskalského údolí. Skalní město Drábovna je rozeklána několika roklemi z nichž nejdelší je Vondrova rokle. Poblíž Foukané díry jsou rokle Přední a Zadní Kostel. V borových lesích se hojně vyskytují porosty kapradí.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999. Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden zdroj), tak obsah webových stránek (texty, fotografie...) náleží autorům Interregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Interregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2018 Interregion Jičín