INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

DRÁBOVNA - SKALNÍ MĚSTO

POPIS A GALERIE

Drábovna je neveliké skalní město asi 2 km nad Malou Skálou, jinak též zvané "Skály nad Záborčím". Skalní město se rozprostírá mezi několika osadami - na západě jsou to Voděrady s Borkem, na východě Křížky a Záborčí. Skalní město je sice malé, ale o to více romantické - pískovcové skály jsou rozesety po zalesněném hřebenu vysoko nad údolím Jizery a tvoří jedinečné miniaturní skalní město s proláklinami, jeskyněmi, převisy i skalními branami. Skrz celé skalní město Drábovna nás vede po lesní pěšině červená turistická značka (Zlatá stezka Českého ráje) směřující z Turnova na hrad Frýdštejn - cesty jsou na mnoha místech upravovány dřevěnými chodníky a schodišti. Do skalního města se dostaneme buď z vlakové zastávky Dolánky nebo z Malé Skály.

Skalní město Drábovna

Výzkumy prof. dr. J. V. Šimáka ukázaly, že některé skalní převisy a jeskyně Drábovny byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. ve 3. tisíciletí př. n. 1., kdy do Čech přišlo nejstarší zemědělské obyvatelstvo. Pravděpodobně se sem vypravovali lovci za zvěří, jíž tu tehdy jistě byla hojnost, a zanechali tu po sobě zbraně, nástroje a zlomky keramiky, zdobené volutami a později vypíchanými ornamenty. Stopy osídlení těchto míst jsou i z pozdní doby kamenné. Vyskytly se zde i nálezy ze sklonku doby bronzové a počátku doby železné, svědčící o dlouhém osídlení těchto končin. Jistě tu opět hrálo velkou úlohu bohatství zvěře. Snad zdejší lovci pravidelně zásobovali zemědělské osady tzv. lidu popelnicových polí, jež se v hojném počtu rozprostíraly v rovině kolem Jizery na jihozápad od Turnova. Nejhojnější naleziště se vyskytují v rokli Zadní Kostel. Skalní město Drábovna je rozeklána několika roklemi, z nichž nejdelší je Vondrova rokle. Poblíž Foukané díry jsou rokle Přední a Zadní Kostel. V borových lesích se hojně vyskytují porosty kapradí.

Další doklady osídlení jsou pak až ze středověku, tj. z doby, kdy na vlastní „Drábovně" stával malý dřevěný hrádek, po němž tu ve skalních blocích zbyly jen stopy lůžek a draží pro trámy. Jedinou oficiální vyhlídkou skalního města Drábovna je pak Jizerská vyhlídka, ze které je úchvatný výhled do maloskalského údolí, na Suché či Besedické skály, ale i na dominantu Českého ráje hrad Trosky či na mohutný Kozákov.

PANORAMA

Panorama - Drábské Světničky

FOTOGALERIE

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

Drabské světničky

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín