INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SUCHÉ SKÁLY

POPIS A GALERIE

Na hřebenu mezi Malu Skálou a Železným Brodem nad levým břehem řeky Jizery se monumentálně tyčí do výše ostře rozeklaný pískovcový hřbet skal nazývaný dle svého typického vzhledu Suché skály, popř. místně Kantorovy varhany či Maloskalské dolomity.

Suché skály
Hradba Suchých skal nad údolím řeky Jizery (8/2007)

Suché skály tvoří významnou krajinnou dominantu maloskalska, která nápadně vysoko vyniká nad okolní lesní porosty. Pískovec je stáří Cenomanského (nejstarší období svrchního křídového útvaru stáří asi 100 mil. let) - původu sladkovodního. Pískovec se usazoval v jezerech, která byla postupně zalita křídovým mořem. Podle staré praskliny v kůře zemské (tzv. Lužického zlomu) byly tyto nezvrásněné lavice pískovců vysunuty nad mladší křídové vrstvy a postaveny do svislé polohy. Zvětráváním se pak vytvořilo tvarově pestré skalní město. Zajímavá je i reliéfová výzdoba na povrchu jinak odolného, silně prokřemenělého pískovce. Suché skály byly vyhlášeny za národní přírodní památku. V dnešní době jsou skály silně poškozeny návštěvností.

Suché skály
Suché skály pohledem z údolí od Malé Skály (10/2018)

FOTOGALERIE


Suché skály pohledem z vyhlídky vrchu Sokola (9/2018)


Suché skály - detail(9/2018)


Suché skály (9/2018)


Suché skály (9/2018)

PANORAMA SUCHÝCH SKAL

Suché skály
Suché skály v panoramatickém detailu (8/2007)

Suché skály
Suché skály v panoramatickém detailu (9/2018)

Suché skály
Suché skály (9/2018)

Suché skály
Celkové panorama Suchých skal v kompozici okolní krajiny (9/2018)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín