INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIZERSKÁ VYHLÍDKA - SKALNÍ MĚSTO DRÁBOVNA

Popis

Méně turisticky známé skalní město Drábovna, které se tyčí nad hlubokým údolím řeky Jizery jihozápadně od Malé Skály má jedinou „oficiální vyhlídku“ - její jméno nepřekvapí, jmenuje se Jizerská vyhlídka. Na vyhlídku nás dovede lesní pěšina od odbočky červeně značené turistické stezky, mířící na hrad Frýdštejn (Zlaté stezky Českého ráje) a vedoucí skrze skalní město. Po asi 100 metrech od odbočky dojdeme až na okraj skal, který lemuje kaňon řeky. Krátký betonový mostek nás pak bezpečně přenese přes skalní průrvu na pískovcovou plošinu, zabezpečenou kovovým zábradlím.

Jizerská vyhlídka

Před námi se otevře úchvatný pohled do údolí Jizery a na panorama dominant Českého ráje. Zcela vlevo můžeme průzorem větví stromů vidět ostrý hřbet Suchých skal, naproti na druhé straně údolí pak pískovcové masivy Besedických skal s vyhlídkami Kde domov můj, Husníkovou, Hořákovou či Kinského. Panorama za nimi pak vyplňuje nejvyšší hora Českého ráje Kozákov. Vpravo je krásně vidět hlavní dominanta a symbol této oblasti, hrad Trosky. Obdivovat pohledem můžeme pod námi se svíjející zákruty řeky Jizery, představit si tak můžeme nezměrnou sílu vody, která se musela „prolámat“ masivem u obce Rakousy, než si našla cestu do rovinatější části naší vlasti. Na vyhlídku se lze dostat pouze pěšky, a to buď z vlakového nádraží Malá Skála, nebo z druhé strany od zastávky Dolánky.

PANORAMA

Celkový panoramatický pohled z Jizerské vyhlídky (9/2018)


Vlevo Suché skály, před námi Besedické skály s Kozákovem za zády a vpravo dominanta Českého ráje hrad Trosky (9/2018)

FOTOGALERIE


Odbočka z cesty k vyhlídce (9/2018)


Přístupová cesta k vyhlídce (9/2018)


Na cestě mineme lavičku (9/2018)


A před námi se objeví skála s vyhlídkou (9/2018)


Na skalní plošinu zabezpečenou zábradlím nás přes skalní rozsedlinu přenese betonový mostek (9/2018)


Výhled jihovýchodně na dominantu hradu Trosky (9/2018)


Suché skály na severu (9/2018)


Detail Suchých skal a vrchu Sokol, průhledem mezi větvemi stromů (9/2018)


Kozákov, Trosky a průrva Jizery u Rakous (9/2018)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín