INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - LIPOVÁ ALEJ

POPIS A GALERIE

Významnou a unikátní přírodní a krajinou památkou města Jičína a vlastně i celého okolí je dlouhá lipová alej spojující centrum města Jičína s Valdštejnskou lodžií (letohrádek Libosad). Stromořadí patří do projektu barokní krajinné kompozice Jičínska, kterou zde komponoval v letech 1630–1634 Giovanno Pieroni, kterého sem na své panství pozval Albrecht z Valdštejna. Lipová alej tvoří zelenou spojnici Valdštejnova jičínského zámku s letohrádkem Libosad a kartuziánským klášterem ve Valdicích na ose východu a západu slunce za letního slunovratu. Stromořadí je vysázeno jako čtyřřadé, kdy každé dva pruhy lip odděluje úzký asi 2 metry široký chodník a uprostřed jsou dvouřadí oddělena širokým travnatým dělícím pruhem. Celková délka lipové aleje čítá 1737 metrů a původně bylo v lipovém stromořadí vysazeno 1140 lip, které však za uběhlá staletí doznalo mnohé obměny. V roce 2011 tvořilo lipovou alej 928 stromů a jelikož v minulých letech nebylo o alej dobře pečováno, proběhlo omlazení lipové aleje, při které došlo ke skácení asi 237 stromů. Lipová alej je také místem, kde se daří vzácnému brouku – páchníku hnědému, který je zařazen do seznamu kriticky ohrožených druhů.

Jičín lípy

Na začátku lipové aleje stával od roku 1906 pomník Karla Havlíčka Borovského, který byl za nacistické okupace odstraněn a po válce navrácen do parčíku nedaleko lipové aleje, asi 200 metrů od místa původní instalace. Po válce zde krátký čas (1952–1960) postával v nadživotní velikosti provedený J. V. Stalin, kterého později nahradil prostý komunistický symbol srpu a kladiva. I tento politický symbol v roce 1990 již naštěstí zmizel. Později se ještě uvažovalo nad sochou Albrechta Valdštejna, ale k realizaci tohoto záměru nedošlo, takže jičínský začátek lipové aleje je bez symbolu a snad je to tak i dobře.

K počátku lipové aleje se dostanete poměrně jednoduše Valdickou bránou z Valdštejnova náměstí, asi 300 metrů po červeně či modře značené turistické značce – červená pak prochází celou alejí až na její konec. Skrz alej vedou dva chodníky, jeden se sypaným podložím vhodný spíše pro pěší či cyklisty a druhý, z hladkého asfaltového potěru a lemovaný pásy ze žulových kostek, vhodný také pro jízdu na kolečkových bruslích. Podél aleje vede poměrně frekventovaná silnice směr Lomnice nad Popelkou. Alej je ve dvou místech přeťata kříženími s místní obslužnou komunikací – odbočka na Čeřovku a do Soudné. Na konci pak hlavní silnice přetíná esíčkem alej a odděluje ji od letohrádku Libosad.

FOTOGALERIE

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - omlazované stromy na konci aleje (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - jasně viditelná osa barokně komponované krajiny (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - asfaltový chodník a silnice (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - podél aleje jsou umístěny lavičky a odpadkové koše (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - pohled na konec aleje, v pozadí je Valdštejnova lodžie (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - sypaný chodník (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - osvětlení asfaltového chodníku (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - alej směrem k Valdštejnské logii (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - části aleje jsou omlazovány vysazováním nových stromů (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - průhled k vrchu Zebín (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - jeden z přejezdů (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - staré a mladé stromy (05/2020)

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej (05/2020)

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE A POHLEDNICE

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - počátek aleje s pomníkem K.H.Borovského

Jičín - lipová alej
Jičín - lipová alej - celkový pohled

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín