INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK LIBOSAD

POPIS A HISTORIE ZÁMKU

V l. 1630-1634 byl mezi Jičínem a nově založeným klášterem ve Valdicích vybudován pro Albrechta z Valdštejna barokní letohrádek s rozsáhlou zahradou a oborou. Vybudování letohrádku, založení parku a vysazení lipového stromořadí od Jičína až k letohrádku bylo součástí Valdštejnova plánu na rozsáhlé krajinářské úpravy jičínského okolí. Plány na stavbu letohrádku vypracoval Valdštejnův architekt Niccolo Sebregondi. Letohrádek byla jednopatrová budova téměř čtvercového půdorysu. V západní části byly místnosti pro krátkodobý pobyt majitele východní část vytvářela lodžii, otvírající se přes obě podlaží třemi oblouky do přilehlého parku. Západně od budovy Letohrádku byl založen čestný dvůr, uzavřený trojkřídlou přízemní stavbou, která původně měla asi ještě mansardové střešní patro. V jižním křídle budovy čestného dvora byl umístěn hlavní vstup do areálu letohrádku, před nímž končila zmíněná lipová alej. Obdobný portál byl umístěn i v severním křídle čestného dvora. Budova uzavírající čestný dvůr sloužila jako obydlí služebnictva, konírny, sklady a kuchyně. Tato podoba letohrádku, který byl od konce 18. století nazýván i s přilehlým parkem Libosadem, se bez větších změn zachovala dodnes.

Libosad - loggie

Po smrti Albrechta z Valdštejna v r. 1634 neměli noví majitelé jičínského panství o letohrádek zájem. Interiéry budovy nebyly zařízeny a stavba nebyla udržována. V roce 1757 za Františka Norberta Trautmannsdarfa byl objekt v tereziánském katastru označen jako zcela zpustlý. V r. 1768 vyhořela budova uzavírající čestný dvůr a současně byl poškozen i vlastní letohrádek. Proto na počátku 70. let 18. století František Norbert Trautmannsdorf dal celý objekt opravit. Letohrádek byl zastřešen dnešní nízkou mansardou, bylo upraveno schodiště vedoucí k lodžii a v přízemních místnostech letohrádku byl zřízen hostinec. Budova čestného dvora byla upravena na byty. Tehdy byla zastřešena valbovou střechou a byly odstraněny místnosti v půdním prostoru. K posledním úpravám letohrádku došlo v r.1813 za Ferdinanda Trautmannsdorfa. Podnětem k adaptacím byla návštěva rakouského císaře Františka I. v Jičíně v červnu 1813. Byly změněny interiéry hlavní budovy letohrádku, v přízemí byly upraveny tři místnosti, které byly navíc vyzdobeny empírovými nástěnnými malbami. Budova dostala klasicistické fasády. Nejvýrazněji byly upraveny fasády západního průčelí letohrádku obráceného do čestného dvora. V podobě z r. 1813 se Libosad zachoval dodnes.

Hostinec byl v letohrádku s výjimkou r. 1813 umístěn až do r. 1850. Po tomto roce budova přestala být využívána a pustla. V r. 1936 při první pozemkové reformě odkoupilo Libosad od trautmannsdorfského jičínského velkostatku město Jičín. V r. 1937-1938 byla provedeme generální oprava celého objektu, ale využíván byl jen příležitostně, když v přilehlém parku byly pořádány tradiční majálesy. V r. 1973 byl vypracován projekt na úpravu objektu na hotel. Objekt náležející městu Jičínu je v částečné rekonstrukci avšak dosud nevyužitý.

Libosad leží na severním okraji dnešního Jičína v těsném sousedství železniční dopravny Jičín zastávka.

FOTOGALERIE


Libosad po příchodu od lipové aleje


Výška oblouků je vskutku monumentální


Celkový pohled na poustevnu, která se nachází v levém rohu zahrady


Kompletní pohled na komplex letohrádku

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín