INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - VALDICKÁ BRÁNA

POPIS OBJEKTU

Hlavním symbolem města Jičína a jeho hlavní dominantou, kterou každý turista a návštěvník nemůže při svém příjezdu přehlédnout, je vysoká a mohutná kamenná Valdická brána. Brána  stojí v centru města a odděluje od sebe průjezdem velké Valdštejnovo náměstí od menšího náměstí Žižkova. Brána byla a vlastně i je zachovalou součástí rozsáhlého opevnění města, jehož součástí byly brány tři, kromě Valdické brány to byly brány Velišská (někdy Pražská či Rybničná) a brána Holínská - do dnešní dnů se však zachovala jen jediná.

V roce 1543 převzal jičínské panství Vilém Trčka z Lípy a na jeho návrh modernizace jičínského opevnění se započalo v roce 1568 se stavbou kamenné brány. Ta vyrostla na místě původní starší brány z dob založení města, pročež se jí též říkalo Nová nebo také někdy Hradecká (směřuje průjezdem z náměstí k Hradci Králové). Zbytky stavby původní věže ze 14. století jsou dodnes zachovány ve fragmentech zdiva současné brány. Celá stavba trvala deset let až do roku 1578 a o datu započetí stavby svědčí i  letopočet 1568, který lze nalézt na vnější zdi a se znakem Trčků také na vnitřní zdi u kostela. Datum dokončení stavby najdeme na svorníku (souběhu) dvojité gotické křížové klenby v průjezdu. Původně měla brána pouze dvě patra a nebyla zastřešena. Na vrchol se přistupovalo po jižním točitém schodišti (šnekem), které vlastně pro přístup do první půle věže slouží dodnes. V roce 1589 došlo v Jičíně k požáru, který zasáhl i Valdickou bránu a tak bylo rozhodnuto, že při rekonstrukci vyhořelé brány dojde i k navýšení ještě o třetí patro a ke kompletnímu zastřešení střechou ve tvaru báně. Důkazem této přístavby jsou i čtyři slepé schody, které zůstaly z původního přístupu na věž - těch si každý návštěvním může všimnout při výstupu, zakončují totiž vrchol točitého schodiště. Namále měla věž za Valdštejnova panování v Jičíně, kdy město navštívili italští architekti, kteří ve svých návrzích počítali se zvětšením a  prodloužením zdejšího náměstí směrem k východu. Úvahám o zboření věže dala vale až Albrechtova smrt v roce 1634 v Chebu.

Valdická Brána Jičín

V průběhu let byla věž postupně, většinou po požárech, upravována a rekonstruována - např. renesanční střecha ve tvaru helmice shořela v roce 1681 a nahrazena byla prostou stanovou střechou. V roce 1768 bylo po požáru poslední patro upraveno a zvýšeno o čtvrtý díl dle návrhu pražského architekta Filipa Hegera a původní střecha byla rekonstruována. V roce 1840 doznala brána další a vlastně finální přestavby - tato podoba se dochovala až dodnes. Tehdy podle návrhu jičínského architekta Josefa Oppolzera došlo k dostavbě typického dřevěného ochozu a střecha dostala svůj známý jehlancový tvar. V dalších letech to již byly pouze částečné opravy a udržovací práce, jako nátěr střechy, krovů, oprava hodin či oprava vnitřního dřevěného schodiště. Teprve v roce 1999 došlo k významné rekonstrukci, kdy bylo zakonzervováno a opraveno drolící se zdivo a malta mezi ním. V roce 2007 byla při ohledání statikem nalezena téměř pět metrů dlouhá trhlina ve zdi věže, která byla zajištěna spolu s generální rekonstrukcí dřevěného ochozu brány.

Brána je vysoká přesně 52,8 metrů a dřevěný ochoz s lomenými oblouky se nachází ve výšce 32 metrů. Průjezd brány, který spojuje obě jičínská náměstí z východu na západ, je podepřen gotickou křížovou klenbou s dvojitými žebry a letopočtem dostavby věže. Vnější spodní kamenný plášť věže dotváří umně bosážované kvádry, ostatní patra jsou zděna z nepravidelného kameniva. Na straně Valdštejnova náměstí se vyjímá znak města Jičína, vytesaný roku 1883 J. Stuchlíkem a také znak stavitelů věže - rodu Trčků z Lípy. Ve výšce pod ochozem se ve směru do obou náměstí nachází zdaleka viditelné hodiny - hodinový stroj míjíme při výstupu. Ve spodním patře nalezneme výstavní místnost, přístupnou železnými dveřmi z točitého schodiště, nad točitým schodištěm je technická místnost s WC (přístupná z dřevěného schodiště) a v horním patře brány se nalézá původní byt věžníka, dnes pokladna a jedna z výstavních místností. Brána je velkou turistickou atrakcí města a její návštěvu s přenádherným výhledem na město Jičín a jeho daleké okolí by neměl vynechat žádný turista. Na bráně se v současné době také pořádají výstavy, koncerty a divadelní představení. Abych statistiku doplnil i o bulvár, na který se mne cestovatelé ptají, tak od konce druhé světové války spáchali skokem z brány sebevraždu tři muži - poslední - doufám, že definitivně poslední - skočil v dubnu 2009 a to směrem do Žižkova náměstí, předešlí dva směrem do náměstí Valdštejnova (tady vím pouze o roce 1973).

Ale konec černé statistiky, vzhůru na bránu za dalekým rozhledem, oficiální otevírací dobu naleznete na stránkách Rumcajsovy ševcovny (viz odkaz dole).

FOTOGALERIE


Hodinové zvony nad ochozem (8/2011)


Ochoz věže (8/2011)


Ochoz je poměrně úzký(8/2011)


Vpravo přístup na věž s místností (bývalým bytem věžníka)(8/2011)


Průchod od točitého schodiště do druhého patra věže (8/2011)


Jedno z oken ve druhé patře brány (8/2011)


Z druhého patra vedou do výšin, útrobami brány, jen dřevěná schodiště založená na trámech (8/2011)


Závaží hodinového stroje (8/2011)


Točité schodiště (8/2011)


Vstup do prvního patra z točitého schodiště (8/2011)


Vchod (8/2011)


Vnější pohled na vchod (8/2011)


Pamětní deska k 600. výročí povýšení Jičína na město v průjezdu (8/2011)


Pohled do výšin brány od Žižkova náměstí (8/2011)


Žižkovo náměstí (8/2011)


Ochoz brány nabízí krásné výhledy - v popředí za domy vrch Čeřovka, za ním Zebín a na horizontu vrcholy Bradlece a Kumburku (8/2011)

Panorama Z VALDICKÉ BRÁNY O ZÁBĚRU 360°

Valdická brána Jičín - panorama

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín