INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - KORUNOVAČNÍ STUDNA (KAŠNA)

POPIS A GALERIE

Pojďme se podívat na historii a příběh zajímavé stavby uprostřed jičínského Valdštejnova náměstí, objektu tvořícího tradiční a nedílné panorama jičínského náměstí (Valdická brána, kostel svatého Jakuba, zámek, kašna Amfitrité, Mariánský sloup), a to na Korunovační studnu. Uveďme hned na počátku, že v současné době všude používaný název Korunovační kašna je špatný, o žádnou kašnu nejde, jde opravdu o bývalou studnu. Předpokládáme, že se možná jen v názvu spojil účel původní Korunovační studny s kdysi blízko stojící Neptunovou kašnou. Velmi blízko Korunovační studny totiž kdysi stávala Neptunova kašna, která bývala napájena z jičínského vodovodu, a ze které jičínští obyvatelé brali vodu. Více se o Neptunově kašně dozvíte v tématu o kašnách na jičínském náměstí. Uveďme tedy na začátek do pořádku názvosloví a začněme správně používat označení Korunovační studna.

Jičín - korunovační studna

Již ve středověkých dokumentech se dočteme o existenci hluboké studny uprostřed jičínského náměstí. Vyskytuje se i na spoustě kreseb z té doby – například na kresbě Josefa Hlubučka z roku 1681 zobrazující jičínské náměstí před ničivým požárem, nebo též na známé kresbě Josefa Sikory z roku 1756. Na nich je vidět objekt studny zakrytý vyšší dřevěnou helmovitou střechou. V dokumentaci o velkém jičínském požáru, který vypukl 1. října 1768, se pak dozvídáme, že shořel i dřevěný kryt studny uprostřed náměstí. Střecha studny byla samozřejmě obnovena a studna tak dál plnila svou funkci. Z roku 1836 je také další poznámka, že střecha studny na náměstí je již tak shnilá a sešlá, že musela být stržena, aby neohrožovala obyvatele jdoucí pro vodu.

Jicin 1756 - Josef Sikora
Josef Sikora - Jičín (1756, mědiryt) - Zdroj: Wikipedie, Regionální muzeum a galerie v Jičíně

V té době se již chystá do Jičína vzácná návštěva, a to samotný císař Ferdinand V. (Dobrotivý), který má naplánovanou cestu přes Jičín do Prahy, kde bude korunován českým králem. A tak na radě města padl návrh, aby byla studna honosně rekonstruována právě na počest návštěvy města císařem a jeho korunovace. Jelikož návštěva měla proběhnout již v srpnu téhož roku, byla Korunovační studna navržena a vystavěna velmi rychle, a to tak rychle, že při výstavbě nebyly dodrženy všechny tehdejší obvyklé úřední náležitosti, nařízené při výstavbě obecních staveb. Samotnou stavbu provedenou v empírovém slohu navrhl v krátkém čase krajský inženýr Josef Fritz, který taktéž vyhotovil i rozpočet stavby. Záhy po zhotovení návrhu se začalo se samotnou výstavbou. Celkový náklad na výstavbu činil 1766 zlatých a 18 krejcarů. Jelikož nebyly dodrženy schvalovací předpisy, komise krajského úřadu o dva roky později prostě jen převzala rozpočet a plány ing. Fritze (v té době již zesnulého) na vědomí. V zápisu z téhož roku se stavba korunovační studny popisuje takto: „Stavba má podobu malého chrámu, jejíž střední vyšší část čtvercového půdorysu je nesena čtyřmi pilastry a mezioblouky a na dvou protějších stranách jsou polokruhovité přístavky o 3 celých a 2 polosloupech toskánských, mezi nimiž jsou železné píkovité mříže. Střední část je segmentovitě zaklenuta; na jejím vlyse jsou plastické dekorace konvicovitých nádob a větví. Studeň je kryta bílým plechem.“

Jičín - korunovační studna
Jičín - Korunovační studna - pohlednice - obdobný pohled na studnu ze 30. let 20. století (upraveno, kolorováno)

Připomeňme, že v té době se jí říkalo také Konvičkova studna a toto pojmenovaní se vlastně zachovalo až do dnešní dnů (Konvičkova nebo někdy konvičková). Běžně bývá uváděno, že název vznikl podle konvicovitých nádob v ornamentech stavby. Tak to ale není, stačí připomenout, že v době vzniku Korunovační studny byl starostou Jičína velmi populární Jan Konvička, ten starostoval Jičínu dlouhých 38 let, a to od roku 1806 do roku 1844. K výrazné změně došlo v roce 1936, kdy byla původní studna zazděna a na návrh architekta Čeňka Musila byla stavba doplněna skříní meteorologické služby z umělého kamene. Dodnes je tento sloup zachovalý, pouze skříň je místo meteorologických přístrojů vyplněna turistickými informacemi o městě a okolí. Od 3. května 1958 je studna památkově chráněna jako kulturní památka a od 12. dubna 1967 je chráněna jako součást jičínské městské památkové rezervace.

PANORAMA 360°


Jičín - Korunovační studna jako součást panoramatu Valdštejnova náměstí


Jičín - Korunovační studna na Valdštejnova náměstí


Jičín - Korunovační studna - interiér

FOTOGALERIE

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

XPopis
Jičín - Korunovační studna (12/2020)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín