INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN (VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ) - MARIÁNSKÝ SLOUP

Jednou ze tří staveb, které vévodí ploše jičínského Valdštejnského náměstí, je Mariánský sloup, na jehož vrcholu je samozřejmě socha Panny Marie – Immaculaty. Spojení s označením Immaculata, doslovný překlad neposkvrněná, označuje určité ustálené barokní zobrazení Panny Marie se sepjatýma rukama, která stojí na zeměkouli a nohou drtí ďábla v podobě hada s jablkem v ústech, který má zeměkouli obtočenou svým tělem. Tím je alegoricky znázorněn prvotní a dědičný hřích v podobě hada, který k němu v ráji svedl Evu jablkem utrženým ze zapovězeného stromu. Ježíš Kristus, který se má neposkvrněné Panně Marii narodit, pak skrze své utrpení a smrt z lidstva tento dědičný hřích snímá.

Jičín náměstí - Mariánský sloup

Iniciátory stavby Mariánského sloupu v Jičíně byli samozřejmě jezuité, kteří zde mají nedaleko náměstí svou kolej. K výstavbě sloupu bylo přikročeno v roce 1702 a z té doby existují v archivech poměrně detailní zápisy o samotné výstavbě sloupu. Po nezbytných technických úpravách a úpravě podloží byl 11. května 1702 slavnostně postaven základní osmiboký podstavec pro sloup a sochu. Jménem rektora jičínské jezuitské koleje Maxmiliána Pecha vedli slavnostní obřad páter Šebestián Říčan a páter Pavel Pozapo, za město Jičín promluvil k mnohým zúčastněným písař a radní František Lipský. Ten přečetl zakládací listinu, která byla spolu s relikvií a jmény významných zakládajících církevních a světských osobností uložena do olověné krabičky a poté vložena do základu stavby. O dva dny později 13. května byl na podstavec pomocí lešení vyzdvižen korintský sloup a dne 15. května na něm byla umístěna samotná socha Panny Marie. Socha Panny Marie byla slavnostně vysvěcena po mši v kostele svatého Jakuba dne 21. května 1702.

Ač jsou známy podrobnosti z výstavby celého díla, není bohužel znám jeho autor. V zápise z knihy jezuitské koleje je pouze poznámka, že socha je dílem "kteréhosi pražského sochaře". Panuje i domněnka, že by autorem mohl být jičínský kameník J. Čapek. Náklady na výstavbu Mariánského sloupu nepřesáhly 400 zlatých rýnských. V té době také vznikl konflikt o tom, kde a jak bude socha postavena. Pozorovateli jistě neunikne, že socha nestojí uprostřed náměstí, jak bývá běžné, ale v jeho jižní části blíže k jičínskému zámku. Jelikož hlavními mecenáši a iniciátory stavby byli jezuité, stojí sloup a socha čelem do uličky k jezuitské koleji a kostelu svatého Ignáce. V té době byla vrchnost uražena, že socha nestojí čelem k jejich zámku, což tehdy diplomaticky rektor koleje M. Pecha vysvětloval tím, že to je kvůli možnosti pokleknutí před sochou, přece jen poutníci nebudou nuceni klekat a modlit se na zablácené cestě, která tehdy vedla přímo mezi sochou a zámkem. Někdy kolem roku 1780 přibývají na podstavec i sochy andělů, které tu předtím nestály. Po papírovém zrušení jezuitského řádu (1773) dalo město při přípravách opravy sochy v roce 1795 podnět k přesunu Mariánského sloupu do středu náměstí. Oprava sousoší byla provedena, avšak pro nedostatek financí k přesunu sochy nedošlo, a tak ji najdeme na původním místě dodnes.

Jičín náměstí - Mariánský sloup

Sousoší je složeno z osmibokého základu o třech schodech a taktéž osmibokého podstavce se stranami nestejné šíře. Na každé užší a vystouplé části podstavce stojí sochy čtyř andělů, uprostřed nich je přes dva metry vysoký čtyřhranný hranol a na něm je založen šest metrů vysoký sloup z jednoho kusu kamene zakončený korintskou hlavicí. Sloup při opravách dostal v dolní části železné obruče, aby nedošlo k jeho roztržení. Na sloupu je již postavena socha Panny Marie Immaculaty v nadživotní velikosti se všemi alegorickými náležitostmi. Panna Marie má prosté rozpuštěné vlasy a hlavu jí zdobí dvanáct zlatých hvězd, ruce má sepjaté a pod nohama drtí hada, který obtáčí zeměkouli, had má v ústech větev s jablkem. Celé sousoší je ohrazeno kovaným zdobeným plotem a okolí osázeno lípami. Lípy však byly vysázeny blízko stavby, jejich košaté koruny sousoší zastiňovaly a jejich kořeny narušovaly základy stavby. Město se po poradě s památkáři a ekology rozhodlo v roce 2009 o jejich vykácení a vysazení nových, které jsou posunuty asi o 1,5 metru dále.

FOTOGALERIE


Socha Panny Marie v nadživotní velikosti (10/2012)


Celkový pohled na sloup (10/2012)


Ukončení sloupu a socha Panny Marie(10/2012)


Anděl (10/2012)


Anděl na severozápadní hraně (10/2012)


Sochy andělů a kvádr nesoucí samotný sloup zajištěný dole obručemi (10/2012)


Osmihranný podstavec a navazující dvoumetrový kvádr (10/2012)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín