INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRAD ŽELEZNÝ (ŽELEZNICE / ISENBERg)

POPIS A HISTORIE HRADU

Na jihu městečka Železnice nalezneme homolovitý kopec obklopený z jedné strany potokem Ploužnice. Na kopci stával do konce čtrnáctého století menší hrad, který patřil rodu pánů ze Železnice a nesl jméno Železný – německy uváděný jako Isenberg. Šlo zřejmě o strážní hrad, neboť nedaleko probíhala poměrně živá obchodní stezka. Již v dokumentech ze 12. století lze vyčíst jméno Čéč ze Železnice, ale již nelze nijak datovat do tohoto století existenci hradu. Jako prvního známého majitele dokumenty připomínají Ratibora ze Železnice, který se v roce 1320 účastní soudního sporu Voka z Rotštejna se zdejší šlechtou, kvůli tomu, že vyplenil několik rotštejnových vsí. Dalším jménem, pravděpodobně spojeným s hradem Železným je Jarek ze Železnice a objevuje se v dokumentech z roku 1343, jako poručník mladého Načka ze Skalice. Vše okolo historie hradu jsou však většinou jen pouhé odhady a domněnky - dá se předpokládat, že dalším z majitelů by měl být Půta z Turgova, uváděný v narovnání se Zdeňkem z Radimi v roce 1379 jako Půta ze Železnice řečený Turgovec. Je to právě on, kdo se v roce 1356 stává majitelem nedalekého hradu Bradlec, kam se zřejmě později ze Železného stěhuje správa zdejšího panství. Hrad Bradlec byl v té době pravděpodobně dobyt zemskou vojenskou hotovostí, povolanou Karlem IV., neboť tehdejší bradlecký pán Markvart z Jíkve je označen kvůli loupeživé činnosti za zemského škůdce a císař Půtovi, jako sousednímu (železnickému) pánovi dává Bradlec do správy. V roce 1393 se ještě objevuje jméno Václav Věrduk ze Železnice jako dobrodinec roprachtického kostela. V jaké vztahu je však ke zdejšímu železnickému, resp. bradleckému panství se bohužel neví, jako patron železnického kostela sv. Jiljí však uváděný není, takže se dá předpokládat, že již majitelem zdejšího zboží není, nebo k němu žádný vztah nikdy neměl.

Hrad Železný
Skomné zbytky valů na vrcholu narušila těžba čediče

Bohužel o hradu samotném toho moc nevíme - nevíme, kdy byl založen, a i jeho podoba je jen odhadovaná. Nebyl nijak velký, měl oválný či spíše kapkovitý půdorys, a byl pouze jednodílný. Zanikl zřejmě výše avizovaným připojením železnického panství k bradleckému a přemístěním jeho správy na novější, bezpečnější a větší Bradlec. O hradu konkrétním se dodnes nenalezla v archivech žádná zpráva. V časech následujících zde totiž docházelo k masivní těžbě čediče a tak je celé místo, kde hrad stával, silně touto těžbou narušeno. Lze identifikovat pouze vnější příkop s valem a na jižní straně malou část zachovaného centra hradu. Jistě by mohlo být zajímavé zdejší lokalitu archeologicky hlouběji prozkoumat, protože jde pravděpodobně o jeden z nejstarších šlechtických hradů v Čechách.

PANORAMA

Železný panorama
Lom na vrcholu kopce

Železný panorama
Pohled ze západu na centrum hradu - jižní část centra hradu vpravo je těžbou nezasažená

Železný panorama
Pohled od jihu na zbytky po těžbě kamene

Železný panorama
Pohled z centra hradu východním směrem - obec Těšín dole, na obzoru vrcholy s hrady Kumburkem (vpravo) a Bradlecem (vlevo)

Železný panorama
Pohled z úpatí severovýchodním směrem - dole městečko Železnice, v dálce na obzoru hrady Kumburk a Bradlec (kliknutím se zvětší)

Železný panorama
Pohled z úpatí severním směrem na městečko Železnici s kostelem sv. Jiljí , v pozadí hora Tábor s rozhlednou a hrad Kozlov

FOTOGALERIE


Těžbou rozeklané valy a pohled na nedaleký Bradlec a Kumburk (2009)


Pohled přes zbytky valů na obec Těšín (2009)


Lom zcela poničil pozůstatky po hradu (2009)


Z kopce jsou krácné rozhledy na městečko Železnici (2009)


Pohled z úpatí na obec Valdice (2009)


Pohled na Valdice jinak (2009)


Cesta Těšínem na kopec rozeklaný lomem (2009)


Celkový pohled na homoli kopce Železný (2009)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín