INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ŽELEZNICE - KOSTEL SV. JILJÍ

POPIS

V městečku Železnice stojí na vyvýšenině v jižní části města kostel svatého Jiljí. Na jeho místě stával původní kostel svatého Jana Křtitele, který byl vystavěn někdy na přelomu 12. - 13. století. Ještě dříve se ale předpokládá na stejném místě existence opevněného hradiště. Původní kostel svatého Jana Křtitele byl v letech 1727-1739 přestavěn v barokním slohu a na jeho výstavbu bylo použito milodarů farníků z blízkého i dalekého okolí. Z původního kostela se do současné doby zachovala spodní část věže, která byla včleněna do nové stavby – viditelně její západní průčelí. V jejím přízemí se dá také z původní stavby nalézt půlkruhem uzavřený a dnes zazděný portál, dále malé okno a obloučkový vlys. V roce 1852 byla věž zvýšena o patro a byla jí přestavěna střecha. Současný kostel svatého Jiljí má neomítnutou fasádu, jak už to u kostelů zasvěcených tomuto světci bývá zvykem a loď kostela má půdorys kříže s presbytářem a sakristiemi po stranách, v patře s oratorii. Boční oltáře jsou zasvěceny svatému Janu Nepomuckému a svaté Anně. Na západní straně je kostel zakončen výše popisovanou věží. Z interiéru stojí dále za povšimnutí křtitelnice z cínu, která pochází z roku 1571. V roce 1804 byla ke kostelu přistavěna vlastní samostatná fara.

Železnice kostel

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín