INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRADIŠTĚ OSTROMĚŘ

Ostroměřské hradiště najdeme severovýchodně od dnešního městečka Ostroměře na zalesněném svahu ostroměřského chlumu. Celé hradiště bylo obrovské - mělo rozlohu téměř 30 hektarů a chránily ho dvě linie mohutných příčných valů a hluboké příkopy před valy. Valy byly dále opevněny po celém obvodu převážně dřevěným opevněním. Předhradí celého hradiště bylo vymezeno prostorem mezi vnějším a vnitřním valem. Centrum hradiště - akropole mělo rozlohu asi 2 hektary a nacházelo se v severovýchodní části areálu. V akropoli stál i samostatně opevněný dvorec velmože. Později byla stavba nahrazena hrádkem, který spadal do vlastnictví rodu Přemyslovců.


Severní část valu a cesta podél něj

To co dnes zbylo z hradiště, je z velké části již narušeno stavbou novodobějších objektů. Blíže k Ostoměři, tedy jižní část hradiště, přerušují valy hradiště objekty místní tvrze ze 16. století, s pochopitelným názvem Hradištko a vodárenská budova. V místě bývalé akropole zeje už jen velká díra v podobě lomu - dnes střelnice a o kousek dál objekt cihelny. V cihelně se na počátku 20. století našel poklad v podobě 415 stříbrných mincí z období konce slavníkovců, tedy konce 10. století. Vznik areálu ostroměřského hradiště se datuje kolem roku 860 a původně patřilo členům slavníkovské větve z kmene Charvátů. Zaniká s pádem, či spíše vyvražděním slavníkovského rodu na Libici a je částečně obnoveno nastupujícími Přemyslovci - je pouze přebudován objekt akropole. Konečný zánik se datuje do roku 1110, kdy do Čech vpadla polská vojska a hradiště či spíše hrádek dobyla a vypálila.


Cesta skrz východní val

Každého cestovatele dovede k hradišti společně modrá a zelená turistická značka z ostroměřského nádraží směrem do Mlázovic (modrá) a Lázní Bělohradu (zelená). Na severní straně hradiště se nachází turistický rozcestník obou značek - modrá pokračuje po severním obvodu hradiště a po asi 300 metrech ho opouští skrz asi nejzachovalejší a nejviditelnější východní val.

FOTOGALERIE


Průchod severovýchodním valem (7/2015)


Vnější část východního valu (7/2015)


Vnitřní čás východního valu ukazuje jeho mohutnost a výšku (7/2015)


Severní val (7/2015)


Cesta podél severního valu (7/2015)


Akropole je zarostlá nízkým lesem (7/2015)

PANORAMA

Panorama z hradu Košťálov
Panorama severního valu (7/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín