INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZEBÍN - KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Téměř neodmyslitelně patří k dominantě jičínské kotliny, vrchu Zebín, barokní kostel Všech Svatých na jeho úpatí. Zvláště při pohledu od Jičína, či při procházce lipovou alejí vyniká jeho typická bezvěžová stavba jakoby se přimykající pod ochranu kopce. Kompozici pak dotváří i vedle stojící rozložitá dřevěná zvonice. Kostel je vlastně jediným pozůstatkem po prastaré vsi Zebín, založené kolem roku 1360. Ta se rozkládala na svazích po stejnojmenným vrcholem kolem kostela a byla z rozkazu Albrechta z Valdštejna zrušena po roce 1625. Stejně jako je datováno založení vsi do poloviny 14. století, je pravděpodobně stejně starý i zdejší kostel, či v té době spíše dřevěný kostelík. Z jeho stavby se do dnešních dnů již nic nezachovalo a na jeho místě byl v 17. století po zrušení vsi vybudován v linii severozápad - jihovýchod barokní kostel, který byl postupně během dalších století přestavován. Jeho současná podoba je dílem přestaveb z přelomu 17. a 18. století.

Kostel Zebín

Kolem kostela se rozkládá malý malebný hřbitov obehnaný kamennou zdí s dvěma oficiálními vstupy - s hlavní kovanou bránou na západě a schodištěm s průchodem na jihu. Zebínský kostel nemá klasickou věž, pouze na střeše malou věžičku umístěnou na vrcholu střechy nad středem lodi kostela (nyní snesená - chystá se její rekonstrukce / 2012). Hlavní funkci věže, šířit a nést zvuk zvonu, tak tradičně supluje na západní straně umístěná zvonice, nacházející se asi 50 metrů od kostela při vstupu na hřbitov. Tvar kostela je poměrně jednoduchý, obdélníkového půdorysu, uzavřený na východě vystouplým obloukem kněžiště a při vstupu malým přístavkem. Fasáda kostela je hladká, dělená štukem do obdélníkových polí. V každém poli se nachází segmentové okno se zdvojenou lomenou výplní, zvýrazněné jednoduchou štukovou šambránou. Střechu má kostel sedlovou, pokrytou šindelovou krytinou. Ta doznala významné rekonstrukce v roce 2011, kdy byla původní krytina, která již byla v dezolátním stavu vyměněna za novou.

Kostel Všech svatých - Zebín

Kostel není památkově chráněn a tak dokonce napadlo některé úředníky, že by kostel po staletích mohl dojít svému konci a stavbu navrhovali zbourat. Naštěstí k tomu nedošlo a církev, spolu se zdejší MAS Otevřené zahrady jičínska, kostel díky dotacím postupně opravuje. Pokud přemýšlíte nad pojmenováním kostela, vězte, že oslavuje a vzdává hold všem svatým, tedy i těm absolutně neznámým, těm, kteří jsou známi třeba jen Bohu. Stejně jako jméno kostela, je i sváteční den 1. listopad prohlášen svátkem Všech Svatých - tomuto dni lidově říkáme Dušičky. Ke kostelu se dostanete automobilem ze silnice Jičín - Lomnice nad Popelkou, odbočkou v Sedličkách. Parkovat se dá na nezpevněném plácku přímo u kostela a cesta kolem zvonice nás nově zbudovanou cestou dovede až na vrchol kopce Zebín. Pěšky či na kole je hezký výlet lipovou alejí z Jičína, po červené turistické značce - na konci lip přejít na žlutou a odbočit silničkou do kopce k úpatí kopce. Nejbližší autobus staví na konci lip v Sedličkách pod kopcem (400 m) u hlavní silnice - odsud stejně po žluté turistické značce a vlak staví v dopravně Jičín zastávka, ta je vzdálena jen o malý kousek dál.

Kostel Všech svatých - Zebín

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín