INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ ÚLIBICE

POPIS A HISTORIE TVRZE

Nejstarší historická zpráva o vsi Úlibicích je z r. 1355, kdy se Hynek z Valdštejna, Jan z Řehče a jeho bratři uvádějí jako patroni zdejšího kostela. Zdejší tvrz je doložena za Mikuláše z Úlibic v letech 1397-1423. K Úlibicím tehdy patřily kromě tvrze a dvora ve vsi ještě části osmi vsí. V husitských válkách se Mikeš z Úlibic postavil do řad Žižkových odpůrců a padl v bitvě u Hořic r. 1423. Po něm vlastnil statek jeho zeť Beneš z Hustiřan a Mokrovous, který ho r. 1448 prodal Věňku Černínovi z Černína. Dále se často střídali majitelé, až Zikmund Smiřický, který držel Úlibice v 1. 1602-1608, připojil statek k panství Kumburk.

Poslední písemná zpráva o tvrzi je z r. 1636, kdy kumburské panství přešlo do majetku Rudolfa z Tiefenbachu. Vrchnost zde již nesídlila, opuštěná tvrz chátrala a zanikla. Stávala na návrši u kostela, kde jsou dosud zbytky rozsáhlých sklepů.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín

29.12.2009