INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SOBČICE - ZÁMEK

HISTORIE A POPIS TVRZE

První zprávy o vsi Sobčicích jsou z r. 1369, kdy se uvádí Vaněk ze Sobčic. V r. 1408 je doložen Martin ze Sobčic a r. 1415 Václav ze Sobčic, spolupečetitel stížného listu do Kostnice. Po pánech ze Sobčic se tu vystřídala řada majitelů; při první zprávě o tvrzi je uveden Jan Krupý z Probluze. R. 1526 je zmíněn Václav Hrádek ze Stránky, od něhož koupil tvrz, dvůr a ves Sobčice s kostelem, část vši Hořejšího Újezda (dnes Podhorní Újezd) a pustou ves Lhotku Hašek Zvířetický z Vartemberka. Pak je držel syn Michal a jeho manželka Lidmila z Pacova, která se po jeho smrti podruhé provdala za Zdeňka z Valdštejna, kterému pak statek odkázala. Za něho tvrz r. 1575 vyhořela; o opravě není nic známo. Valdštejn prodal statek r. 1577 své druhé choti Anně Hasištejnské z Lobkovic, rozené z Redernu, od níž koupil Sobčice r. 1585 Jan Bořek starší Dohalský z Dohalic. Po něm je držel jeho syn Zikmund a vnukové Stanislav a Jan Jiří, jimž byl statek r. 1623 konfiskován, ale pak z milosti ponechán. R. 1627 prodali bratři svůj majetek Albrechtovi z Valdštejna, který jim zaplatil část ceny a celý statek jim udělil v léno. Bratři se pak o majetek rozdělili, Sobčice získal Stanislav a prodal je r. 1661 kartuziánskému klášteru ve Valdicích, který je spojil s panstvím Radim.

V l. 1630-1634 postavil nejspíše Valdštejnův stavitel Niccola Sebregondi pro Stanislava Dohalského na místě původní tvrze raně barokní zámek. Ten byl pak kartuziány nově upraven r. 1737. Je to prostá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou nad vchodem s vytesaným monogramem valdického kláštera je malá věžička s cibulovitou bání. V prvním patře věže je kaple. Po zrušení valdického kláštera r. 1782 připadl sobčický statek náboženskému fondu a r. 1824 jej získal Ferdinand z Trautmannsdorfu ke svému kumburskému panství. Zámek i po zrušení klášterního panství sloužil jako farní úřad. Poté v něm byla umístěna galérie Karla Šlengra a výstavní síň. Dnes je zámek v soukromých rukou.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín