INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK RADIM

POPIS A HISTORIE ZÁMKU

Tvrz v Radimi je poprvé písemně doložena r. 1607, kdy Jan Rudolf Trčka z Úpy prodával panství Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. Po Smiřických se stal jeho majitelem Albrecht z Valdštejna, který v r. 1627 daroval tvrz, ves a dvůr Radim s dalšími 12 vesnicemi novému klášteru kartuziánů ve Valdicích.


Zámecká budova z roku 1940 - Foto: Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000

Mniši přebudovali tvrz v r. 1660 na barokní zámek, který sloužil jako byty úředníků panství. Po zrušení kláštera r. 1782 připadl statek náboženskému fondu a r. 1824 ho koupil Ferdinand z Trautmannsdorfu. Statek se nazýval Radim-Pecka, ale byl spravován ústředně spolu se statkem Kumburk-Úlibice. Poté, co radimský zámek přestal sloužit správním účelům, stal se obydlím chudiny. Po r. 1945 byl zbourán. Stával v místech dnešní budovy obecního úřadu - nezachovaly se z něj žádné jiné stavební pozůstatky až na klenutý sklep.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín