INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK MALÁ SKÁLA

POPIS A HISTORIE ZÁMKU

Když se stal starý hrad Vranov pro pobyt vrchnosti těsným, byla někdy na přelomu 15. a 16. století postavena v údolí nedaleko něho tvrz, která se stala centrem skalského panství, jak se dřívější vranovské panství v té době nazývalo.V r. 1538 koupil skalské panství nejvyšší purkrabí Jan z Vartemberka od Karla Felixe z Valdštejna a spojil je s Hrubým Rohozcem. Ke skalskému panství patřila tehdy polovina města Turnova, městečko Brodec (dnes Železný Brod), řada dvorů v okolních vesnicích, osm zápisných vesnic z panství zbirožského a na 50 vesnic v oblasti od Železného Brodu a Turnova až k Jablonci nad Nisou, Rychnovu u Jablonce nad Nisou a Kokonínu (to není chyba :-)).

Po smrti Jana z Vartemberka (1543) zdědil skalské panství jeho syn Adam a v r. 1565 Janův vnuk Karel z Vartemberka. Ten dal postavit přibližně v místě tvrze renesanční zámek, o jehož tehdejší podobě však nic nevíme. Karlovi synové Jan Jiří a Jindřich Ota z Vartemberka se o otcovo dědictví v r. 1613 rozdělili. Jindřich Ota, nechvalně známý svým násilnickým jednáním (byl v r. 1625 ubit svými poddanými v Markvarticích na Děčínsku), dostal z otcova majetku pustý hrad Vranov se zámkem Malá Skála, část Turnova a na 40 vesnic na sever od Jizery až na Jablonecko. V r. 1615 koupil toto panství Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic. Zemřel sice již po třech letech (18. 11. 1618), ale pro jeho vedoucí účast na stavovském odboji mu byly všechny statky konfiskovány. Získal je Albrecht z Valdštejna, který skalské panství udělil v léno majiteli Hrubého Rohozce Mikuláši Desfoursovi.

na_kopaninu_020602_25.jpg (111889 bytes)

Desfoursové na zámku Malá Skála trvale nesídlili, protože vlastnili daleko výstavnější zámek Hrubý Rohozec, takže byl spíše jen správním centrem skalského panství. Na jeho někdejší renesanční úpravě z dob Vartemberků se nezměnilo nic až do počátku 18, století, kdy byl za Ferdinanda Ignáce Desfourse upraven v barokním slohu (zejména interiér) pro občasný pobyt vrchnosti. V r. 1775 se zámku Malá Skála - tenor název se v té době již vžil na rozlišení od Hrubé Skály - zmocnili poddaní, kteří se vzbouřili proti vrchnosti, a vyplenili ho.

V r. 1802 prodal hrabě František Václav Desfours maloskalské panství továrníku Františku Zachariáši Rtimischovi, který zbohatl válečnými dodávkami a získal i baronský titul. Rtimisch přestavěl zámek kolem r. 1810 v empírovém slohu, věnoval velkou pozornost parkové úpravě celého okolí, ale zejména se zaměřil na úpravu a využití zřícenin starého hradu Vranova. Zachariáš Rtimisch zemřel v r. 1832 a jmění odkázal svému bratru Karlovi (+1853). Od jeho dědiců získal Malou Skálu svobodný pán z Oppenheimu a později Vilém Medinger. Stavebními zásahy na začátku 20.století se ve vzhledu zámku prosadily některé secesní prvky.

Jednopatrový zámek obdélníkového půdorysu je vstupním průčelím s balkónem orientován k severu. Jižní fronta směřující do parku má střední část zakončenu trojúhelníkovým štítem a v prvním poschodí balkónem nad krátkým dvouramenným schodištěm a vchodem. Park klesá terasovitě na jih. Objekt v jehož blízkostí (na severní straně) jsou bývalé hospodářské úřednické budovy, byl v poslední době upraven a dnes slouží jako školní a rekreační středisko.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín