INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

KAVČINY - HRAD

SITUACE HRADU

Necelý kilometr jihozápadně od hradu Valdštejn nalezneme na konci skalního hřebene zbytky po malém skalním hradu, či spíše hrádku, o němž se předpokládá, že byl předsunutou strážnicí mohutnějšího Valdštejna – někteří historikové mluví i o plnohodnotném šlechtickém sídle. Jako většina okolních skalních hradů byly i Kavčiny vystavěny převážně ze dřeva, o čemž svědčí velké množství pálené mazaniny, nalezené při archeologických průzkumech lokality.

Kavčiny hrad

Hrad Kavčiny byl situován na konci skalní ostrožny, s délkou přesahující 70 metrů stával na několika větších, za sebou ležících skalních pískovcových blocích. Bloky skal byly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty. Jediný přístup do hradu byl po hřebeni z jihovýchodního směru, z dalších stran byl hrad nedobytně chráněn terénem vysokých skal. V místě nástupního prostoru a prvního skalního bloku se zachovaly výrazné prohlubně pro umístění trámů a ukotvení můstků a dále zhroucená velká skalní světnice ve spodní části skalního bloku. K destrukci skalní prostory došlo dle záznamu někdy kolem roku 1880. Vnitřní jádro hradu pak lze umístit na další skalní bloky. Zachovaly se zde draže po obdélných stavbách, patrně zde stávala věž a za ní hradní palác. Na posledním skalním bloku se zachovala malá sklepní místnůstka. Prostory dalších skalních bloků jsou dnes běžně nedostupné (nutno zlézt skálu). Další malou místnůstku nalezneme na západní straně u paty druhého skalního bloku a ta je vlastně nejpřístupnější zachovalou místností hradu Kavčiny. Hospodářská stavení stávala pravděpodobně v přední části hradu na levé straně prvního skalního bloku a příkop oddělující první a druhý blok hradu tak zřejmě byl malým nádvořím.

I když August Sedláček kladl dobu vzniku na brzký počátek 14. století a přiřazoval Kavčiny jako sídlo některého pánů z rodu Valdštejnů, archeologické průzkumy vedené v této lokalitě dokládají vznik hradu mnohem později, a to až na konec 14. století. Datum vzniku hradu je však pouhým odhadem a v písemnostech se o hradu moc nedozvíme. Jediným záznamem je poznámka o jeho dobytí zemskou hotovostí. Hrad Valdštejn a hrádek Kavčiny se totiž po husitských válkách dostaly do rukou loupeživé roty, jejímž velitelem byl Jan Šof z Helfenburka. Ten se hradů zmocnil v roce 1438 a škodil z nich blízkému i dalekému okolí – mimo jiné lstí dobyl hrad Trosky. A tak byla proti podobně postiženým hradům svolána zemská hotovost, vedená hejtmanem hradeckého kraje Jetřichem z Miletínka, která Kavčiny i Valdštejn dobyla. Na hrad Valdštejn a jeho předsunutou pevnost Kavčiny došlo v roce 1440 a jejich dobytí je jediným konkrétním nalezeným záznamem o Kavčinách. Dá se předpokládat, že již hrad Kavčiny nebyl po dobytí obnoven, ale proti tomu hovoří kachle, nalezená při archeologickém průzkumu. Na kachli je fragment pařátu orla, nebo orlice, což by mohl být znak Vojtka z Orle, který byl majitelem Valdštejnského panství koncem 15. století.

V současné době je hrad oficiálně nepřístupný a nevede k němu žádná značená stezka, lze se k němu dostat lesní pěšinou po ostrožně od rozcestí U Kavčin - skály se zbytky hradu jsou běžně nedostupné a okolí nebezpečné a špatně přístupné, pozůstatky hradu zde nalezne spíše jen poučený návštěvník.

FOTOGALERIE


Hrad Kavčiny - Pěšina od rozcestí k hradu (4/2019)


Hrad Kavčiny - Ostrožna se zužuje (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled na první skalní blok (4/2019)


Hrad Kavčiny - Druhý nepřístupný blok Kavčin (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zhroucená místnost v prostoru malého nádvoří (4/2019)


Hrad Kavčiny - Další skalní blok (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled zpět k prvnímu skalnímu bloku (4/2019)


Hrad Kavčiny - Přitesávaná rozsedlina (4/2019)


Hrad Kavčiny - Jedna ze dvou zachovalých místností, pravděpodobně sklep či obilnice (4/2019)


Hrad Kavčiny - Detail zadní stěny (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zadní část hradu (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled ke vchodu do zachovalé a přístupné skalní místnosti (4/2019)


Hrad Kavčiny - Přitesávané stupně skal (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zadní část hradu, běžne nedostupná (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zpětný pohled (4/2019)


Hrad Kavčiny - (4/2019)


Hrad Kavčiny - Současný jediný přístup na skalní bloky (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled na vchod zachovalé místnosti (4/2019)


Hrad Kavčiny - skalní sklípek (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zadní stěna se žlábky pro uložení trámů (4/2019)


Hrad Kavčiny - Rozsedlina oddělující jednotlivé skalní bloky (4/2019)


Hrad Kavčiny - Rozsedlina je stavebně upravovaná (4/2019)


Hrad Kavčiny - Upravované kameny zhroucené místnosti ...(4/2019)


Hrad Kavčiny - ...další části bývalé světnice (4/2019)


Hrad Kavčiny - Zroucená místnost u prvního skalního bloku (4/2019)


Hrad Kavčiny (4/2019)


Hrad Kavčiny - Výrazný žlab pro založení trámu (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled přes žlab k dalšímu skalnímu bloku (4/2019)


Hrad Kavčiny - Pohled k druhému skalnímu bloku(4/2019)


Hrad Kavčiny (4/2019)


Hrad Kavčiny - Draže na nepřístupné skále...(4/2019)


Hrad Kavčiny - ...jsou vidět pouhým okem z dálky (4/2019)


Hrad Kavčiny - Druhý skalní blok (4/2019)


Hrad Kavčiny - Celkový pohled na druhý skalní blok a dole zhroucená skalní místnost (4/2019)


Hrad Kavčiny - Detail uložení trámu (4/2019)


Hrad Kavčiny (4/2019)


Hrad Kavčiny - Nástupní prostor před hradem (4/2019)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín

13.11.2020