INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRAD BRADA

SITUACE HRADU

Na okraji hřebene, vedoucího od západu od Prachovských skal, vystupuje do jičínské kotliny zalesněný ostroh se dvěma vrcholy – Přivýšinou, na kterém nalezneme na skalním bloku zajímavou vyhlídku a druhý vrchol Brada. Právě vrch Brada získal své jméno od původního hradu, který na něm stával a vsi pod ním. Dnes na místě hradu nalezneme opravdu pouze nepatrné zbytky zdí a příkopů.

Brada hrad

Do hradu vedla ze vsi stará hradní cesta – i dnes můžeme jít po ní, kolem staré zvonice, k místu kde stávala kdysi první hradní brána, po které se zachovala pouze terénní vyvýšenina. Cesta vede dále do míst, kde stávala jižní věž - podle základů lze zjistit, že měla kruhový tvar – cestu k věži lemují nepatrné zbytky hradební zdi. Cesta dále končí pískovcovým lomem, který zcela zdevastoval západní část hradu a který starou cestu přerušuje. Po stráni se dostaneme až na palouk, k severnímu zbytku hradeb. Na palouku stojí velký kříž a sochy svatého Petra a Pavla, které zde připomínají bitvu z prusko-rakouské války, která se v roce 1866 v den svatého Petra a Pavla odehrála pod vrchem. Terénní nerovnosti pouze dávají tušit kde mohly v minulosti stávat budovy a hradby hradu Brada – snad jen výrazná prohloubenina ukazuje na zasypanou studnu. Ze severu se k hradu také prokousával lom a nad jeho převisem lze vidět kamenné torzo hradeb z jejichž zbytků si návštěvník může udělat představu o jejich mohutnosti.

Nejstarší zprávy o hradu Brada jsou z roku 1241, kdy zde v letech 1241 – 1263 sídlí Načerad na Bradě, syn Pakostův. Dále v písemnostech nalezneme zprávu o tom, že král Václav II. odnímá hrad Brada a město Jičín Lévovi z Konecchlumí výměnou za ves Štítary. Král si zboží a město ponechává a připojuje je ke královskému hradu Veliš. O devatenáct let později, tedy roku 1327 získávají celé panství do svých rukou od krále Jana Lucemburského Vartemberkové. Hrad Brada patřil Veliši asi do roku 1438, kdy jej od Haška z Valdštejna zakupuje Markvart z Údrnic a Labouně. Syn Markvarta však po roce 1482 hrad prodává Mikuláši Lickovi z Rýzmburka, který se o hrad přestává zajímat a hrad začíná pustnout. Někdy koncem 15. století totiž Mikuláš Licek prodává pustý hrad a vsí, které k němu náleží (asi 10 vsí) Mikuláši Trčkovi z Lípy, který opět hrad a panství připojuje k Veliši. V té době je již hrad pustý a opuštěný a postupem času se mění ve zříceninu. Lidé rozebírají kámen na stavbu a hrad narušuje těžba pískovce v přilehlých lomech. Stavby prakticky mizí a do dnešních dob se zachovávají pouze stopy v podobě terénních vln pokryté bujnou vegetací.

V dnešní době je plošina hradu spíše úžasným místem výhledem do krajiny jičínské kotliny, zvláště když došlo k vykácená lesa a náletových křovin. Jen zanícený badatel zde nalezne skromné zbytky zdí a v terénních nerovnostech spatří základy hradních budov a opevnění. Každopádně výhled je zde nádherný. Dostaneme se sem jak jsem již psal po staré hradní cestě od brány hřbitova kolem zvonice.

POVĚST

Pod skrovnými zbytky raně gotického hradu ze 13. stol. má být ukryt pohanský poklad. Údajně se nalézá pod starým valem, opevněním z předhistorických dob. Jiná tradice uvádí, že na stráni pod zříceninou hradu bývaly vinice, které patřily jičínským jezuitům. Když byl řád zrušen, někteří z nich se po nějaký čas skrývali ve zdejším viničném sklepě. Byla tu také studánka a u ní uloženo mnoho sudů s vínem. Později přístup do sklepa dovedně zazdili. Dosud zde vytéká pramen, ale do sklepů a k jejich pokladům se zatím nikdo nedostal.

PANORAMA

Panorama z hradu Brada
Pohled na východní stranu směrem do jičínské kotliny - dole obec Brada s kostelíkem

Panorama z hradu Brada
Nádherný výhled západně a severně na Český ráj a jeho dominantu hrad Trosky a nejvyšší vrchol - horu Kozákov

Panorama z hradu Brada
Pohled na lomy rozlámaný vrchol hradu od severozápadu

Panorama z hradu Brada
Vrchol hradu Brada od západu

Panorama z hradu Brada 2004
Původní panorama jičínské kotliny před vymícením vrcholu z roku 2004

FOTOGALERIE


Severní plošina hradu (2010)


Vlevo jedny z posledních zbytků zdiva (2010)


Prohlubně na východní straně (2010)


Krásný rozhled do krajiny - pohled k Zebínu (2010)


Slunce zapadá nad hradem Brada (2010)


Na vrcholu je možné odpočívat a kochat se na lavičkách (2010)


Plán hradu na zdejší popisné ceduli


Vrchol hradu v roce 2004 - zalesněný...


...a pokrytý hustou vegetací (2004)


Zarostlý zbytek zdiva (2004)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín