INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VYHLÍDKA U LVÍČKA - HRUBOSKALSKÉ SKALNÍ MĚSTO

Popis

Na cestě po turisticky populární hřebenové cestě od zámku Hrubá Skála na hrad Valdštejn nás provází červené turistické značení a turistům se otevírají mezi stromy krásné pohledy na skály zdejšího skalního města. Nejhezčí výhledy pak poskytují jednotlivé vyhlídky zřízené podél cesty. V současné době poskytuje nejrozsáhlejší pohledy na Hruboskalsko vyhlídka U Lvíčka. K ní se dostaneme jednoduchou odbočkou z původní staré hřebenové cesty, po které nás provází turistická značka a na odbočku k ní narazíme asi v půli pochodu z Hrubé Skály na Valdštejn.

Vyhlídka U lvíčka

Původně byla vyhlídka umístěna na krátkém skalním výběžku a rozhledy z ní nebyly tak rozsáhlé, teprve přestavbou vyhlídky v roce 1997 a jejím přestěhováním na skálu vytrčenou před skalní výběžek, vznikla vyhlídka se znamenitým výhledem do centra Hruboskalska a se skvostným panoramatem magické hory Kozákov v pozadí - mimochodem nejvyšší hory Českého ráje. Než se dostaneme na skálu nejpřednější, je třeba překonat tři kovové roštové můstky, které spojují jednotlivé skály. Vyhlídka je dobře zabezpečena kovovým zábradlím a na skále nalezneme velkou reliéfní tabulku s popisem jednotlivých objektů, viditelných v našem výhledu. Rozhled je opravdu nádherný, před námi vévodí výhledu skalní Sfinga se souborem dalších menších skal, které ji obklopují, vpravo pak stromy porostlý soubor skal zvaný Cikán, zcela vpravo vybíhá pak ostroh s vyhlídkou Na Kapelu, výhledu vlevo dominuje taktéž vegetací porostlý masiv Čertova ruka a dále vlevo položená Sluneční Věž. Dole pod Sfingou v souboru věží, zcela nejblíže, je malá skalní věž zvaná Lvíček, od které dostala vyhlídka i své jméno.

PANORAMA

Vyhlídka U lvíčka - panorama - zimaPanoramatický zimní pohled z vyhlídky U lvíčka na kozákovský hřeben a údolí oddělující tento hřeben od Hruboskalska (01/2006)

Vyhlídka U lvíčka - panorama
Širší a detailnější záběr panoramatu zaměřený hlavně na hruboskalské stěny z období babího léta (10/2006)

Vyhlídka U lvíčka - panoramaPanoramatický pohled z vyhlídky východním směrem - vlevo Čertova ruka, uprostřed Sfinga, vpravo vegetací obrostlý soubor skal Cikán, zcela vpravo vyhlídka Na kapelu (4/2015)

Vyhlídka U lvíčka - panoramaPanoramatický pohled severněji z vyhlídky U lvíčka - vlevo Sluneční věž, uprostřed Čertova ruka a vpravo Sfinga (4/2015)

FOTOGALERIE


Přístup k vyhlídce U Lvíčka (4/2015)


Přístupová cesta k vyhlídce (4/2015)


Plošina před vstupem na vyhlídku (4/2015)


Přístup k vyhlídce vede po roštových mostcích (4/2015)


Mostek na první skálu s brankou (4/2015)


Další dva mostky překonávají hlubinu mezi jednotlivými skálami (4/2015)


Celkový pohled na přístupovou cestu k nejpřednější skále (4/2015)


Vyhlídka U Lvíčka - přední skála s reliéfní kovovou deskou (4/2015)


Reliéfní deska detailně informuje o jménech jednotlivých objektů (4/2015)


Pohled přes zábradlí vyhlídky (4/2015)


Sfinga s uskupením skal - vpředu Lvíček dle kterého nese vyhlídka jméno - vzadu uskupení Cikán (4/2015)


Cesta z vyhlídky zpět (4/2015)


Celkový pohled na vyhlídku U Lvíčka (4/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín