INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ALAINOVA VĚŽ

POPIS

Na jihozápadním úpatí hory Tábor nalezneme kamennou věžovitou neogotickou stavbu, nazývanou Alainova věž. I když jsem ji zařadil do kategorie rozhledny a svým tvarem rozhlednu, či její část, opravdu připomíná, (podoba se základnou rozhledny Štěpánka u Příchovic je zřejmá), její původní účel je zcela jiný, jde vlastně o luxusní posed, postavený "ku kratochvíli" zdejšího panstva.

Alainova věž
Alainova věž po kompletní rekonstrukci (2016)

Alainova věž byla vybudována na popud majitelů zdejšího panství, rodu Rohanů, jako součást zdejší velkolepě navržené obory. Rohanové jsou prastarý rod původem z francouzské Bretaně, jehož kořeny sahají až do poloviny 10. století - prvním známým členem rodu byl vikomt Alain I. de Rohan. Do českých zemí přicházejí Rohanové jako uprchlíci po Velké francouzské revoluci a císař František I. jim uznává jejich knížecí titul. Kníže Karel Alain Gabriel Rohan se usazuje na zámku Sychrov a odsud postupnými nákupy rozšiřuje své panství. Jeho syn Kamil Josef Rohan tak zakupuje v roce 1834 i zdejší lomnické panství a je to právě on, kdo nechává, kromě jiného, postavit zdejší Alainovu věž. Za stavitele věže je vybrán architekt rodu Rohanů Josef Pruvot, jenž slouží ve službách rodu od roku 1851 a jehož rukopis je zřejmý i na dalších stavbách v okolí (např. krásná lomnická neogotická radnice). Ten se v roce 1858 pouští do práce na architektonických plánech "kratochvilné" věžovité stavby a věž je celkovým nákladem 1714 zlatých, dle plánů Josefa Pruvota, stavebně dokončena v roce 1862. Od tohoto roku až do počátku první světové války slouží věž jako honosný posed v rozsáhlé rohanské oboře. Po roce 1945 je majetek rodu Rohanů (sychrovská větev rodu) zabaven na základě Benešových dekretů. Další historie věže již není tak slavná, chvíli ještě věž slouží jako sklad krmiva pro zvěř a poté je zcela opuštěna a ponechána napospas osudu. Nájezdy vandalů jsou zničena dřevěná okna i dveře a stavba postupně zarůstá náletovou vegetací, která také rozrušuje její zdivo, a to se postupně začíná hroutit. Věž se postupně začíná měnit v ruinu. V roce 2013 však naštěstí přichází záchrana, dá se říci "za minutu dvanáct", jsou konečně vyřešeny nejasné majetkové spory kolem vlastnictví věže (po 2. světové válce stavba vypadla z katastru nemovitostí) a Alainova věž je konečně majetkově přiřknuta městu Lomnice nad Popelkou, které ji roku 2009 odkoupilo od Lesů České republiky. Věž i její okolí tak prochází komplexní rekonstrukcí, je odstraněna nejen náletová vegetace na věži a kolem ní, ale je i opět vymýcen prostor před věží. Zdivo je vyspárováno a v chybějících místech dozděno, opraven je plášť a střecha věže, při rekonstrukci bylo sneseno kamenné zábradlí (jeho zbytky) a zcela zrušeno první dřevěné patro věže. Byla nachystána i instalace levotočivého schodiště, které bylo v následujícím roce instalováno, spolu s novým horním kamenným zábradlím. Celé okolí prošlo revitalizací, byly sem umístěny lavičky, stojany na kola a instalována informační cedule, pod věží vznikl malý rybníček, který napájí pramen čisté vody, vyvěrající nedaleko věže. Z věže se tak konečně stává i plnohodnotná rozhledna, protože z horního zpřístupněného patra je hezký výhled přes mýtinu jižním směrem na kopec Zebín a město Jičín.

Alainova věž
Alainova věž po částečné rekonstrukci bez zábradlí a schodiště a s nerevitalizovaným okolím (6/2014)

Alainova věž je jednopatrová kamenná stavba s ochozem, její půdorys má tvar pravidelného osmiúhelníku se zastavěnou plochou přesahující 30 m2, Zdění je provedeno z opracovaných neomítaných pískovcových kvádrů. Celková výška věže je 10,5 metrů, z níž dřevěná podlaha nesená trámy v prvním patře byla umístěna ve výšce 5,6 metrů, následuje prostor o výšce 2,03 metrů který slouží pro lovce či pozorovatele - obzvláště v případě špatného počasí. Prostor v prvním patře byl přístupný po levotočivém schodišti vedoucím středem stavby. Dále již vedly krátké schody plochým kamenným stropem do osmiboké střešní nástavby vysoké 2 metry, na východní straně, s výstupním otvorem na ochoz. Ochoz věže byl lemován kamenným zábradlím. Do věže se dalo vstoupit ze dvou stran, ze severu či jihu vysokými vstupy ve tvaru gotického lomeného oblouku, původně osazenými dřevěnými dveřmi se skleněnou vitráží. Na západní a východní straně jsou umístěna opět vysoká okna ve tvaru lomeného oblouku, ve zbylých stěnách osmistěnu jsou lomené oblouky oken pouze imitovány nikami. Stejně jako niky jsou i okna a dveře lemovány příčně položeným kamenným zdivem. Špalety oken i dveří jsou zešikmeny a to směrem ven ze stavby. V prvním patře je osm malých otvorů, opět tvořených lomeným obloukem, sloužících jako střílny či otvory pro pozorování okolí. Z vnější strany je na každé hraně osmihranu do výše prvního patra umístěn opěrný sloup čtvercového půdorysu, se zkosenou vrchní hranou. K jižnímu vchodu směrovanému z kopce vede kamenné schodiště o sedmi stupních a nad každým vstupem je umístěna mramorová tabulka. Nad jižním je jednoduchý nápis "Alain Thurm", nad severním je pak špatně čitelný nápis: "Dem Andenken desk Durchlauchtigen Prinzen Alain Rohan k.k. Escad Comand.(nečitelné).ei Lichtenstein Huszaren gewidmet geb am 8.October 1829. gest am 28. Sept. 1857" (Text přečetl a publikoval v roce 2006 František Mikule, Lomnice n. P.) Tento nápis se vztahuje k tragické události, kdy se mladý princ Alain, synovec Kamila Rohana, účastnil lovu na zámku Košťany u svého přítele knížete Morice Lobkowice a při pádu z koně utrpěl smrtelná zranění. Již dříve v roce 1846 tragicky umírá Alainův otec Benjamin Armand Rohan a jeho bratr, Alainův strýc se zavazuje, že se o svého synovce postará. Bohužel další tragická smrt v rodině vnáší do Kamilova života velké výčitky nad nesplněnou povinností. Odtud tedy i název věže věnované památce mladého knížete.

Věž naleznete na modré turistické značce nedaleko rozcestníku se žlutou značkou Pod Alainovou věží. Nejkratší přístup je sem od železniční zastávky Kyje po žluté turistické značce, cesta je však díky několika vydatně napájeným pramenům i v největších vedrech silně rozbahněná, bohužel i zastávka bývá obsluhována vlaky velmi sporadicky a to převážně jen v letním turistickém období. K věži se lze dostat také po modré značce z vrcholu Tábora, kde lze zanechat případně automobil, od rozhledny na vrcholu sem vede pohodlná lesní cesta, případně sem lze dojít po vrstevnici cestou kolem pramenu Cidliny a jezírka Pod Táborem po žluté značce z Košova. Poněkud turisticky opomíjená stavba věže si jistě zaslouží pozornost, zvláště po rekonstrukci září novotou a doufám, že se opět stane cílem příjemných procházek po úbočích hory Tábor.

FOTOGALERIE

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Celkový pohled přes mýtinu na Alainovu věž (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Alainova věž od jihu (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Jižní vstup do věže se schodištěm (6/2014)


Průběh rekonstrukce: Pohled skrz věž od jižního vstupu k severnímu (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Výstup z horního patra na střechu a příprava na točité schodiště - první patro chybí (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Pohled severními dvěřmi do interiéru věže (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Jižní portál vchodu, nad ním střílny prvního patra - vše provedeno gotickým lomeným obloukem (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Střílny v prvním patře věže a otvory pro trámy nesoucí podlahu prvního patra věže (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Lomené okno věže (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Boční slepá okna relizovaná mělkou nikou opět ve tvaru lomeného oblouku (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Alainova věž zasazená na mýtině lesa (6/2014)


Průběh rekonstrukce: Alainova věž v celkovém pohledu (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Detail vrchního patra a ochozu, boční nosníky zakončují sešikmené plochy (6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Pohled na věž od jihu(6/2014)

Alainova věž
Průběh rekonstrukce: Opakovatelný pohled přes mýtinu k věži (6/2014)

Alainova věž
Před rekonstrukcí: Původní, amatérsky opravovaná výdřeva v prvním patře (2005)

Alainova věž
Věž již pomalu pohlcoval les (2005)

Alainova věž
Věž ve špatnám stavu před rekonstrukcí (2005)

Alainova věž
Jižní schody pohlcené vegetací, která prorůstala i mezi zdivem věže (2008)

Alainova věž
Alainova věž - nosníky a nika - horní patro a ochoz se již začínaly pomalu rozpadat (2008)

Alainova věž
Severní strana obrostlá břečťanem (2008)

Alainova věž
Před rekonstrukcí byla věž již ve velmi špatném technickém stavu (2008)


Kompletně rekonstruovaná věž a upravené okolí (6/2016)


Jižní část Alainovy věže (6/2016)


Pohled na nově opravenou věž od jiho-západu (6/2016)


Západní okno nově rekonstruované věže (6/2016)


Pohled na věž z východní strany (6/2016)


Pramen nedaleko Alainovy věže napájí i rybníček pod ní (6/2016)


Pohled na nové točité schodiště (6/2016)


Vrchní část schodiště (6/2016)


Odpočívadlo před závěrečným výstupem po zúžené části schodiště (6/2016)


Pohled na schodiště (6/2016)


Vstup na schodiště (6/2016)


Pohled skrz střílnu v původním patře věže (6/2016)


Jižní vstup ze schodiště (6/2016)


Otvory po trámech vymezují prostor, kde původně bývalo první patro věže (6/2016)


Vstupní jižní potrál s lomeným gotickým obloukem (6/2016)


Jižní vstup a venkovní sedmistupňové schodiště (6/2016)


Vchod na vrchní plošinu s ukončením nového schodiště (6/2016)


Vrchní část věže a zábradlí (6/2016)


Pohled skrz odvodňovací otvory v kamenném zábradlí (6/2016)


Spoj zábradlí a odbodňovací otvory na horní ploše (6/2016)


Střešní nástavba kryje vstup a schodiště před nepříznivým počasím (6/2016)


Pohled přes vyhlídkové patro (6/2016)


Revitalizované okolí věže (6/2016)


Jižním směrem je vidět kopec Zebín a město Jičín (6/2016)


Okolí Alainovy věže pohledem z vyhlídkového patra (6/2016)


Informační cedule, nové lavičky a cyklostojany (6/2016)

Alainova věž
Příčný řez Alainovou věží (1912) - scan: Kristýna Brožová

Alainova věž
Pohled na věž z rekonstruovaných plánů Otakara Materny (1912) - scan: Kristýna Brožová

Alainova věž
Stav věže v 50. letech

PANORAMA

Alainova věž - panorama
Celkový pohled na věž a okolí ze severní strany (6/2016)

Panorama z hradu Brada
Pohled k jihu přes zábradlí (nedokonalost v obraze je vytvořena špatným složením panoramatu - lépe to nešlo) (6/2016)

Panorama z hradu Brada
Celkové panorama pohledu z vrchu věže (6/2016)

Panorama z hradu Brada
Starší pohled po vymýcení lesa u věže a po částečné opravě věže (6/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín