INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ROVENSKO POD TROSKAMI - zvonice

Zvonice RovenskoAsi nejznámější zvonicí Českého ráje je ta v Rovensku pod Troskami se třemi unikátními zvony, obrácenými v klidu srdcem vzhůru, které se uvádějí do pohybu šlapáním. Zvonice stojí při kostele svatého Václava a na místě této zvonice stávala před jejím postavením zvonice jiná, o které se nedochovaly bližší informace – předpokládá se doba jejího vzniku někdy v 16. století. Ta lehla popelem v roce 1629 za selských bouří. Obrácené zvony zvonice jsou označovány jako „rebelantské“, protože prý daly signál k prvnímu povstání selského lidu v tomto kraji proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace. Pravda je však taková, že původní zvonice lehla popelem právě při této selské revoltě, kdy ji nechal zapálit velitel vojska, protože zvony svolávaly lid ke shromážděním a bouřím - zdejší obyvatelé, většinou protestantského vyznání, se velmi urputně bránili rekatolizaci. Lid z Rovenska pod Troskami a okolí poté zahnal na ústup vojsko rejtarů, povolané na pomoc a ochranu jezuitům, kteří tu prováděli rekatolizační misie. Vzbouřený dav dostihl a v Libuni ukončil život hlavního původce násilí, neblaze proslulého jezuity Burnátia a jezuitského studenta Jana Rokytu. Další vojenská posila však vzbouřence rozehnala a vůdcové vzpoury byli popraveni. V roce 1630 byla tedy vyhořelá zvonice nahrazena novou stavbou, která se dochovala až do dnešních časů. Jde o stavbu s osmibokou podezdívkou, je stupňovitá a poměrně mohutná. Zvonice má poměrně nízkou stanovou střechou krytou šindelem. Konstrukce zvonice je štenýřovo-vzpěradlová. Zvony jsou ve zvonici tři a jak již bylo napsáno jsou v klidovém stavu obráceny srdcem vzhůru. Do pohybu se uvádějí šlapáním a zvonění na ně vyžaduje určitou zručnost a zkušenost. Dva ze zvonů pochází z roku výstavby zvonice, tedy roku 1630 a jejich autorem byl mistr zvonař Martin Schrötter II. z Hostinného. Jmenují se Václav, ten je největší s váhou 24q a průměrem 129 cm a druhý menší Jan Křtitel s váhou 15q a průměrem 110cm. Nejmenší zvon nazývaný Jiří je o něco mladší pochází z roku 1639 a má váhu 6q a jeho tvůrcem je stejný mistr. Všechny tři zvony jsou naladěny do trojzvuku. Naštěstí nebyly zvony za žádné z dalších válek rekvírovány na materiál pro výrobu děl, protože už tehdy byly považovány, díky jejich zavěšení, za unikátní.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín