INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - KRYTÝ MOST

POPIS A GALERIE

Že v Jičíně neexistuje krytý most? Existuje - je jím nenápadný mostní přechod spojující jičínský zámek s vedle stojícím kostelem svatého Jakuba a oba objekty nalezneme v centru města Jičína na Valdštejnově náměstí. Most je zděný, vystavěný v polovině 17. století v barokním slohu a jeho velkou zajímavostí je, že ve směru ke kostelu stoupá, což je dáno rozdílnou výškou obou staveb. Most je omítaný ve stejném stylu jako kostel svatého Jakuba a vypadá tak, že patří přímo ke stavbě kostela. Most má celkovou délku 11 metrů a překonává ulici pod ním dvěma půlkruhovými oblouky s rozpětím 3.6 metrů, které jsou neseny zděnými a omítnutými sokly. Pouze spodní část soklů je tvořena opracovanými pískovcovými kvádry. Oblouky jsou tedy vyvýšeny o 1,6 metrů.

Jicin - kryty most

V celé své délce je prostor nad oběma oblouky vyplněný zdivem a stavba tak díky tomu působí masivně a poněkud těžkopádně. Fasádu mostu, alespoň trochu pohledově, odlehčují okna osvětlující interiér mostu. Z pohledu od náměstí jsou čtyři, tři oválná (blíže k zámku) a jedno obdélníkové (u kostela), všechna okna jsou ve své zasklené ploše rozdělena na čtyři výsečová pole a na fasádě kolem lemována šembránou. Z druhé strany však nalezneme pouze tři oválná okna a to díky tomu, že stavba kostela se dozadu rozšiřuje. To že most stoupá je z exteriéru možné pozorovat také díky římse, která kopíruje vnitřní schodiště, které se ukrývá uvnitř mostu. Uprostřed mezi sloupy nalezneme na vysokém podstavci plastiku se zobrazením Nejsvětější trojice. Význam mostu je primárně jasný, má sloužit místní šlechtě obývající zámek k pohodlné cestě do kostela na mši a to i v nepříznivém počasí, částečně ve svojí sekundární funkci odděluje svojí stavební masou zdejší zámeckou zahradu od rušného centra města.

Krytý most Jičín

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín