INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - CHRÁM KOSTEL SVATÉHO IGNÁCE

POPIS

Překvapivě poměrně pozdě došlo v Jičíně k stavbě nového farního kostela sv. Jakuba Většího (dnes sv. Ignáce), pro něho bylo již při založení města vybráno místo položené za jihozápadním rohem náměstí, kde koncem 14. století byl poblíž hřbitova budován nový kostel. Od roku 1391 byl svážen kámen a nejspíše kolem roku 1412 byly dostavěny obvodové zdi. Nová, dosud nedokončená stavba měla v době před husitskými válkami typickou dispozici trojlodí, krátké presbyterium s lomeným vítězným obloukem se zkosenými hranami a začaté západní dvouvěží. Z této stavby se zachovaly pouze obvodové zdi, klenba jižní věže a krátce před rokem 1412 dokončená jižní předsíň, dnes zakrytá barokním portikem. Architektonické články jižní věže, klenby a žebra mají tvarování obdobné současným architekturám jihočeským a středočeským. Husitské války na dlouhou dobu přerušily v Jičíně stavební činnost.

Byla to snad prvá výstavba po požáru roku 1457 kdy došlo k zásadní proměně. Konzervativní typ pokarlovského trojlodí byl opuštěn, staré presbyterium dostalo novou síťovou klenbu s hruškovitými žebry drobně členěnými a spadajícími na malé polygonální konzoly, zastaralé již dvouvěží nebylo dobudováno a místo něho byly stavěny dvě střední předsíně, z nichž severní nebyla dokončena. Dosud pravidelné trojlodí bylo v severovýchodním a jihovýchodním nároží zkoseno a nové opěrné pilíře byly založeny na polygonálních patkách. Klenba presbyteria a jeho články ukazují souvislosti s pozdními architekturami jihočeskými a podunajskými. Problematické zůstává sklenutí hlavního prostoru, zdá se však, že zde v době kolem poloviny 15. století došlo k výstavbě dvoulodí, sklenutého na tři střední pilíře. Tuto domněnku by posilovaly nejen analogie se současnými stavbami, ale i rozmístění osových předsíní. Dochovaná západní předsíň má křížovou klenbu se značně členěným hruškovitým žebrem téhož typu, jehož bylo použito např. ve Šternberské kapli kostela v Plzni a v Lounech v kostele sv. Petra (kolem 1460).

V téže době vznikly i ostatní články stavby, konzervativní, jednoduché okenní kružby a značně rustikální portál sakristie. Později, v době po roce z 1500, byla připojena severní předsíň sklenutá křížovou klenbou s žebry tvaru dvakrát vyžlabeného klínu, typ v této době obvyklý (Pardubice, Klatovy, Český Krumlov aj.). Tím byla uzavřena středověká stavba, zprvu budovaná na schematu trojlodního stejnolodí obvyklého koncem 14.. století, a později, v době po polovině i 15. století přijímacího nové proudy jihočeské a podunajské pozdní gotiky.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín