INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - POMNÍK JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Jeden z největších českých myslitelů a filozofů, zcela jistě pak geniální pedagog, který svým přístupem k výuce a výchově předběhl svou dobu o několik staletí. Věřím, že zcela jistě nemusím představovat osobu Učitele národů, biskupa Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského. Ve svém národě velmi ctěn a celosvětově znám kulturní veřejnosti, osoba kterou si národ velmi rád připomínal a doufám, že i připomíná. V minulosti v dobách národního uvědomění byla postava Komenského, jako prototypu vlastence, připomínána a zobrazována na mnoha obrazech a sochách. I Jičín má svou sochu na paměť J. A. Komenského. A stejně jako tomu bylo u pomníku Jana Husa (mimochodem první instalace jeho pomníku v českých zemích), myšlenka na postavení sochy ke 300. výročí narození J. A. Komenského přišla od JUDr. Františka Lohaře. Ten ji přednesl jičínskému Okrašlovacímu spolku, který jeho myšlenku přijal, ustanovil komitét a vyhlásil peněžní sbírku. Příspěvky byly vybírány, jak už bylo v podobných případech obvyklé, v kanceláři JUDr. Lohaře. Podle zápisu o darech ze dne 20. září 1891, kterou Lohař vedl, se vybralo celkem 584 zlatých 40 krejcarů. Zhotovení sochy bylo zadáno místnímu sochaři Josefu Stuchlíkovi, který ji začal zhotovovat podle zadaného modelu z pískovcového kamene, dovezeného z hořického lomu. Nikde však není zápis o samotném autorovi modelu, ten zůstává bohužel neznámý.

Pomnik Jana Amose Komenskeho Jicin

Socha Komenského je koncipována v podživotní velikosti, postavena na vysokém hranolovitém podstavci. Učitel národů shlíží dolů oblečen do suknice sahající pod kolena a opásané páskem, přes ramena má přehozený široký plášť, v levé ruce drží knihu a v pravé pero, na hlavě má kulatou biskupskou čepičku. Vpředu na podstavci je vyrytý nápis "Vděčné památce Jana Amose Komenského 1891" na zadní straně je pak nápis "Postaveno péčí Okrašlovacího spolku", na boku je podepsaný samotný sochař "Josef Stuchlík v Jičíně".

Původně byla socha umístěna na parcele na rohu ulic Jarošovská a Kollárova. Na zdejší parcele stávala hospoda "U koníčka", která však v roce 1877 vyhořela a po požáru parcelu zakoupila v roce 1884 Sokolská jednota s tím, že zde vystaví tělocvičnu - dokonce zde již byl slavnostně umístěn základní kámen. V roce 1888 však došlo k dohodě s městem Jičín a následné výměně poměrně malého pozemku, za výhodnější a reprezentativnější místo ke stavbě Sokolovny, parcelu na dnešní Husově třídě. A tak město mohlo dát k dispozici pozemek Okrašlovacímu spolku, který ho upravil na malý parčík se sochou Jana Amose Komenského. Kompletní hotová socha sem byla dopravena 17. září 1891 a k jejímu slavnostnímu odhalení došlo o 4. hodině odpolední 28. září 1891 na den svatého Václava. Jak už bylo v té době zvykem, shromáždilo se velké množství obyvatelstva a mnoho významných jičínských sdružení a spolků (Občanská beseda, Řemeslnická beseda, Sokol, Hasičská jednota...). Na slavnostním shromáždění také promluvil iniciátor zhotovení sochy JUDr. František Lohař v poměrně dlouhé řeči o významu a zásluhách J. A. Komenského. V roce 1892 se pak městská rada usnesla o přejmenování Poštovní ulice na ulici Komenského. V roce 1919 po vzniku Československého státu došlo k přejmenování blízkého Mariánského náměstí na náměstí Komenského a původní Komenského ulice na ulici Boženy Němcové. V současné době nalezneme pomník v parčíku před 1. základní školou na ulici 17. listopadu, název Komenského náměstí zůstává platný dodnes.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na pomník Jana Amose Komenského v Jičíně před
I. základní školou (9/2012)


Nápis na památníku na přední straně (9/2012)


Detail sochy (9/2012)


Detail pomníku (9/2012)


Pomník J. A. Komenského (9/2012)


Komplexní pohled na památník (9/2012)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín