INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

LOUČNÁ HORA - KOSTEL SV. JIŘÍ

POPIS

Velice zajímavou a unikátní stavbou je celodřevěný roubený barokní kostel sv. Jiří v Loučné Hoře, který vznikl na místě původní starší stavby. Nalezneme ho uprostřed obce na místě bývalého hřbitova, který se kolem kostela rozkládal - dnes je místo stále ohraničeno plotem. Datum založení původního kostela je neznámé, avšak zasvěcení sv. Jiří by mohlo poukazovat na jeho románskou minulost. S jistotou se ví, že už tu stával v první polovině 14. století, kdy měl status farního kostela s patronátem Jana Lučiny. V první polovině 16. století – pravděpodobně v roce 1513 však kostel do základů vyhořel a díky požáru se bohužel roztavily i zvony. Dá se však předpokládat jeho brzké obnovení, protože je uváděn v dokumentech z roku 1651 již jako zpustlý, čemuž se díky třicetileté válce nelze divit. Kompletní rekonstrukce kostela proběhla v roce 1678.

V roce 1746 byl do kostela dosazen nový inventář. I tak je o sto let později kostel opět na spadnutí, dle popisu je dřevo kostela zpuchřelé, strop je pouze prkenný a podlaha je pouze z ušlapané hlíny. V roce 1778 je rozhodnuto o kompletní přestavbě kostela. V roce 1780 je stavba dokončena a 24. dubna, tedy na svátek svatého Jiří je kostel znovu vysvěcen. V inventářním zápise z roku 1825 se dovídáme, že v kostele se nalézá velký ze dřeva stavěný štafírovaný oltář s obrazem, kazatelna (vystavěná v roce 1802) a 11 lavic. V roce 1837 dochází k omítnutí interiéru i exteriéru kostela a hliněná podlaha, je nahrazena cihlovou dlažbou, opravena je taktéž šindelová střecha. Do kostela je v této době pořízena nová křížová cesta vyobrazená na mědirytinách (někdy se uvádí ocelorytina). Další větší úpravy kostela byly provedeny v roce 1852 – opět byla vyměněna střešní krytina a byla zřízena nová hřbitovní zeď a byla také provedena sbírka na kostelní varhany, které poté zhotovil mistr Haniš z Rychnova a pořizovací cena byla 300 zlatých. Do konce století je na kostele provedeno ještě několik drobných úprav, hlavně opravy šindelové střechy. Inventářní kniha uvádí v roce 1894 v kostele nový neogotický oltář, ke kterému přibyly v roce 1905 vedlejší gotické oltáře. V roce 1906 je v kanovnické vizitaci uváděna celková sešlost kostela, uvažuje se v té době o použití jiné než šindelové střechy, dokonce měla být použita lepenka, což by stavbu kostela znehodnocovalo. K uvažovaným opravám však nedošlo a tak je za první světové války v roce 1915 kostel ve velmi špatném stavu, hlavně střecha a její vazba je na spadnutí. V roce 1928 je konstatován katastrofální stav kostela a ten je na doporučení uzavřen. K alespoň základnímu zajištění stavby dochází až v roce 1931, kdy je provedeno podepření krovu. Na další zabezpečovací práce se najdou peníze až v roce 1934, kdy jsou zabezpečeny a vyvázány stěny kostela a opraven krov. Někdy v letech 1939 – 1943 dochází k pobití střechy lepenkou a dalším nutným opravám kostela. Střecha kostela byla naposledy vyměněna v roce 1958. V dnešní době se o kostel stará Okrašlovací spolek Smidarska.

Kostel má kamennou podezdívku z pískovcových kvádrů, na které navazuje dřevěná konstrukce zdí - krov a střecha stavby je mansardová krytá šindelem, podlaha kostela je z cihlových dlaždic. Z barokní zámecké architektury vychází podélně-centrálně orientovaná dispozice kostela. I když nebylo v době vrcholného baroka obvyklé používat dřevo, jako základní druh stavebního materiálu, je dřevo voleno pravděpodobně z důvodu úspory. Do třicátých let 20. století byl interiér a exteriér kostela omítnutý. U kostela stojí dřevěná štenýřová zvonice. Předpokládá se, že autorem projektu kostela byl František Kermer, ale jelikož není nikde v dokumentech zapsán, je uváděno, že autor projektu je neznámý.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín