INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - SYNAGOGA

POPIS

Asi 100 metrů od severního rohu jičínského Valdštejnova náměstí, ve spleti uliček starého města, nalezneme synagogu. Jde o jednu z mála poměrně dobře zachovaných židovských památek v okolí. S výstavbou synagogy se započalo v roce 1781 a dokončena byla v roce 1784. Vystavěna byla v klasicistním stylu na jednoduchém obdélníkovém půdorysu. Do klasicistního stylu zasahují některé empírové úpravy, které byly do stavby začleněny po požáru a rekonstrukci synagogy v roce 1840. Střechu má stavba jednoduchou sedlovou a do stavby je začleněna galerie s přístupem po vnějším krytém schodišti. Hlavní prostor synagogy je sklenutý třemi poli valené cihlové klenby s lunetami. Schrána na Tóru (Aron ha-Kodeš) byla přestavěna z původně barokního oltáře zakoupeného z kostela svatého Ignáce v Jičíně.


Pohled na synagogu zpředu - úplně vlevo vnější kryté schodiště na galerii a vchod do synagogy

V šedesátých letech 20. století přešla stavba po zániku jičínské židovské obce do majetku města a dlouhou dobu chátrala, byl zde např. i sklad sušených bylin. Devadesátá léta neznamenala pro stavbu zlepšení díky dlouhotrvajícím majetkovým vztahům, kdy město chybně stavbu odprodalo soukromému subjektu v domnění, že se stav památky zlepší. Po dlouhých soudních tahanicích přešla stavba konečně do rukou Pražské obce židovské a mohlo být započato s jeho rekonstrukcí. Záchranné práce začaly v roce 2002 a to sanací krovu, výměnou krytiny a obnovou okapů. Stavba byla také vyztužena táhly na severní a jižní straně podkroví.


Průčelí jičínské synagogy

V současné době je možné stavbu synagogy navštívit po dohodě, případně bývá v turistické sezóně otevřena při příležitosti různých kulturních akcí.


Severní strana stavby

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín