INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - HŘBITOVNÍ KOSTEL P. MARIE DE SALE

POPIS

Na západním obvodu jičínské čtvrti Nové Město byl po roce 1622 vybudován nový hřbitov a při něm byla naplánována stavba hřbitovního kostela P. Marie de Sale. Se stavbou kostela se započalo v roce 1629 avšak již v roce 1630 byla stavební činnost narušena požárem. A tak po smrti mecenáše stavby A. Valdštejna měl kostel postaveny jen obvodové zdi a zaklenutou loď s presbyteriem. Stavba zůstávala nedokončena stát až do roku 1661, kdy se zástupci města dohodli s pražským arcibiskupem A. Harrachem na dokončení stavby. A. Harrach dokonce zajistil i finanční krytí stavby.

Na dokončení stavby se podílel jičínský stavitel Jan Patočka a v roce 1663 stavbu kompletně dokončil. Stavba byla jednolodní, valeně s lunetami sklenutá stavba s půdorysem ve tvaru latinského kříže a bohatě zdobena barokním štukem. Po dokončení stavby byla u kostela zbudována dřevěná zvonice, kterou nahradili v roce 1718 zvonicí zděnou. Původní kostel byl bezvěžový a tak byla na počátku 18. století vystavěna hranolovitá dvoupatrová věž s patrovými římsami, dvojicemi nik a středními, půlkruhem uzavřenými okny. Původní návrh sice nepočítal s průčelní věží, ale stavitel Josef Gillmet obě stavby poměrně dobře sjednotil do jediného uceleného celku. Autorem plastik světců v průčelních nikách je jičínský sochař Matěj Vocásek. Až do roku 1805 zůstávala stavba nezměněna a v tomto roce byla kostnice upravena v prostornější sakristii. V roce 1861 byla snesena původní střecha ve tvaru barokní báně a vystavěna nová v pozdně empírovém slohu, krytá plechem. Tím byl uzavřen stavební vývoj celého kostela.

Uvnitř kostela najdeme raně rokokový oltář z roku 1739 s obrazem od Antonína Lhoty, barokní lavice z roku 1731 a v předsíni dva základní kameny s letopočty 1629 a 1663. v obvodových zdech jsou založeny renesanční a pozdně barokní epitafy. Soubor obrazů ze života Ignáce z Loyoly pravděpodobně od I. Raaba z let 1760-1770. Ty sem byly přeneseny z jezuitského kostela sv. Ignáce.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín