INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

LÁZNĚ BĚLOHRAD - KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Hlavní dominantu městečka Lázně Bělohrad tvoří barokní farní kostel Všech svatých, jehož dvoupatrovou věž s hodinami je možné spatřit z dalekého okolí. S výstavbou současné podoby kostela bylo započato v roce 1689 a to rekonstrukcí kostela původního. Původní kostel je označován v listinách jako farní již v roce 1354 a sloužil spolehlivě až do počátku 17. století, kdy za třicetileté války poměrně hodně zpustl. S přestavbou a rekonstrukcí bylo započato na popud majitele zdejšího panství Bertolda Viléma z Valdštejna, který vystavěl i zdejší zámek, a stavba byla dokončena v roce 1700, kdy byl kostel vysvěcen. Na výstavbě kostela se významnou měrou podílel slavný stavitel Giovanni Santini. Kostel obklopuje hřbitov ohraničený kamennou zídkou, u kostela je vystavěna i fara. V kostele nalezneme oltář od malíře A Mühla a obraz Madony od Václava Březiny. Ve výklenku zdi nalezneme sochu sv. Blažeje a u schodiště sochu sv. Václava datovanou do roku 1774. Kostel prošel v současné době rekonstrukcí a jeho dvoupatrová věž byla osazena novým hodinovým strojem.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín