INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK LÁZNĚ BĚLOHRAD

POPIS A HISTORIE HRADU

Snad na místě staré tvrze Koštofranku si vybudoval kolem r. 1550 Jindřich Škopek z Bílých Otradovic tvrz Bělohrad. Byla kamenná a obílená, odtud její název. Po jeho smrti r. 1583 se o majetek rozdělili synové: Karel a Adam získali každý polovinu peckovského zboží a Petr tvrz Bělohrad. Patřily k němu tehdy tvrz a dvůr Bělohrad a 10 vsí. Třebaže Petr Škopek byl v období stavovského povstání 1618-1620 raněn mrtvicí a upoután na lůžko, byl obviněn, že se zúčastnil taženi stavovského vojska na Vídeň a střelby na císařský zámek. Za trest mu byl jeho statek přidělen jen v léno a po jeho smrti r. 1625 připadl jako odúmrť královské komoře. V r. 1626 ho koupil Albrecht z Valdštejna a připojil k frýdlantskému vévodství. Valdštejn z něho vytvořil lenní statek, který udělil r. 1628 Rozině Zilvárové ze Stropčic a v r. 1630 Jindřichovi ze Saint Julien. Tomu byl Bělohrad ponechán i po Valdštejnově smrti r. 1634.


Vstupní průčelí zámku z nádvoří

Od r. 1642 držel statek Vilém Lamboy a jeho syn Jan, jehož ovdovělá manželka Anna z Martinic prodala r. 1669 celé zboží Kateřině Alžbětě z Valdštejna. Statek se skládal z deseti vsí, pěti dvorů a dalšího příslušenství. Po její smrti zdědil r. 1684 panství její manžel Bertold Vilém z Valdštejna. Ten značně zvětšil bělohradské panství a v Nové Vsi začal stavět zámek. Stavba započala kolem r. 1720; podílel se na ní snad i Giovanni Santini-Aichl. Po smrti Bertolda Viléma z Valdštejna v r.1724 zdědila jeho majetek dcera Marie Alžběta, prodaná za Jana Arnošta Schaffgotsche z Kynastu. Teprve za nich byla stavba dokončena.


Pohled na zámek ze zámeckého parku


Je to čtyřkřídlá budova obdélníkového půdorysu s pozdně renesančními prvky a barokní úpravou. Tři křídla jsou dvoupatrová, do parku je trakt jednopatrový; nízká hranolovitá věžička, která tento trakt ukončuje, nese znak rodu Schaffgotschů. Uprostřed je malé nádvoří. V přízemí bývala kaple s obrazem sv. Jana. V parku byla v r. 1831 vybudována zámecká oranžérie v které je dnes památník místního rodáka K. V. Raise.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín