INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VÚSTRA

Asi 1,3 km východně od obce Všeň se nachází chráněná přírodní památka. Jedná se o slatinou louku s rybníčkem obklopennou lesy (zvláště smrčinami a duby) a skalními věžemi. Slatiná louka se vytvořila u přítoku do rybníčku a na ní se nachází cenné a vzácné společenstvo mokřadních organismů. Z flóry zde nalezneme například suchopýr úzkolistý, violku bahení či ostřici Davallovu. Na tyto porosty navazují pcháčové louky ve kterých se vyskytují upolín nejvyšší či prstnatec májový. Navazující louky se pravidelně kosí. Ze vzácnějších živočichů zde najdeme volavku popelavou a ledňáčka říčního. V rybníku pak velké množství obojživelníků, např. ropuchu obecnou, skokana hnědého nebo čolka obecného a horského. Celkem bylo na území Vústry napočítáno přes třicet obratlovců. V rybníčku se pěstují ryby. Chráněné území má velikost 2,2 ha a bylo vyhlášeno 1.ledna 1996.


Celkový pohled na rybníček a louku za ním

FOTOGALERIE


Vústra - slatinná louka s rybníkem (9/2019)


Vústra - slatinná louka s rybníkem (9/2019)


Vústra - slatinná louka s rybníkem (9/2019)


Vústra - slatinná louka s rybníkem (9/2019)


Vústra - slatinná louka s rybníkem (9/2019)


Vústra - slatinná louka s rybníkem (3/2004)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín