INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

CHLUM (KOZLOV) - HRAD

POPIS HRADU A JEHO HISTORIE

Na západ od hradu Valdštejn nalezneme pás úbočí a vysokých skalních stěn pokrytý lesem a právě zde se nachází na návrší tohoto chlumu zříceniny hradu stejného pojmenování – hradu Chlum, jindy je také uváděno jméno Kozlov. Pozor, nepleťme si s hradem Kozlov u Lomnice nad Popelkou. Jedná se o klasický skalní hrad zasazený a přizpůsobený terénu skalních stěn. Celé úbočí s hradem je orientováno směrem z východu na západ a tomu se přizpůsobuje i opevnění hradu. Samotný hrad stál na poměrně nepřístupné skále a dole pod ním se rozkládalo předhradí, které s hradem spojovaly schody tesané do průrvy ve skále. Skála byla využita jako spodní patro hradu a nalezneme zde vytesané světnice, sklepy a studnu nad kterými byly vystavěny dřevěné budovy hradu. Rozsah dřevěných staveb je možný vysledovat pouze dle otvorů pro trámy, které jsou vytesány ve skále a lze dnes jen těžko určit jejich výšku či účel.

První písemnou zmínku o hradu nalezneme v listinách z roku 1362, kdy se jako majitel hradu uvádí Hynek z Lomnice, který je příslušníkem rodu Valdštejnů jehož předkem byl Jaroslav z Turnova v polovině 13. století. Samotné datování vzniku hradu je obtížné. Je zřejmé že jím byl někdo z rodu Valdštejnů, ale dost špatně lze určit kdo. Například u Zdeňka z Valdštejna (v letech 1318-1335) nacházíme přídomek „v Turnově a na Kopci“ což lze považovat za Chlum ale někteří historikové se přiklánění, že ono „in monte“ (tedy latinsky v kopci) v daném listu znamená spíše Hrádek u Hostinného, které Zdeňku z Valdštejna také patřilo. V dalších písemnostech lze vystopovat další majitele hradu z větve Valdštejnů – je jím Jarek z Valdštejna(1353) a Jan z Valdštejna (1362). Více zpráv se o hradu nedochovalo a dá se předpokládat, že hrad zpustl v době kdy bylo panství připojeno k nedalekému hradu Valdštejn, avšak bližší informace o spojení panství či zkáze hradu nejsou známy. Snad se dá předpokládat, že vyhořel po loupeživém nájezdu, což v té době nebylo nic neobvyklého. Dokonce se ani neví od jaké doby a proč se vžilo pojmenování hradu „Kozlov“.

Do dnešních dob se z hradu mnoho nezachovalo. Na východě je to brána tesaná do skály a několik skalních komůrek se studnou. K hradu se lze dostat pěšky výstupem na Chlum z obce Všeň po žluté turistické značce, případně z hradu Valdštejn, po téže značce opačným směrem. U hradu se nachází krásná vyhlídka K.V. Raise s výhledem na Turnov a okolí.

FOTOGALERIE


Jedna ze zachovaných sklepních prostor... (2004)


...dnes hojně využívaná přo přespání (2004)


Zbytky základů stavení se sklepením v pozadí (2004)


...a ještě jeden pohled (2004)


Studna na zachytávání dešťové vody (2004)


Pravděpodobné zbytky brány (2004)

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín

19.11.2013