INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

SEMTINSKÁ LÍPA

POPIS A GALERIE

Při jedné sobotní jarní bouřce dne 27. května 2000 přišel Český ráj o jeden ze svých dominantních symbolů - Semtinskou lípu. Lípa stála na mírném návrší u silnice ze Sobotky ke hradu Kost a byla dominantním orientačním bodem krajiny Českého ráje. Kam se datuje historie tohoto symbolu? Pravděpodobně v roce 1724 byly u sochy sv. Jana Nepomuckého při cestě ze Sobotky ke hradu Kost vysazeny dvě lípy - o nějakých 134 let později, tedy v roce 1858 byla při vichřici vyvrácena první z nich a od tohoto roku tu stála Semtinská lípa sama.

Lípa samotná dorostla do úctyhodné výšky téměř 35 metrů a obvod jejího mohutného kmene činil úctyhodných 800 cm - obvod koruny měl také 35 metrů. Po roce 1960 však lípa začala chřadnout, její kmen začal praskat a lípě se odlamovaly větve. Kmen byl zpevněn několika obručemi a bylo přistoupeno k částečnému zakonzervování.

Do rozpraskaného kmene se však začínala dostávat voda a lípa odumírala čím dál tím více, až přišla osudová sobotní bouřka, kdy už tato dominanta kraje svůj boj se živlem neustála. Na místě lípy stojí dnes jíž jen její torzo, avšak vedle zakonzervovaného torza byla vysazena lípa nová - nezbývá než doufat, že přežije alespoň stejně tolik co její starší družka.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Interregion Jičín