INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VYSKEŘ - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

O vyskeřské tvrzi nenalezneme mnoho zpráv, a když tak jsou většinou pouze útržkovité. Na úvod si dovolím citovat z knihy Františka Klapucha - Monografie Vyskře z roku 1943: „Když na úsvitě dějin zmizelo v Pojizeří vévodství Charvatů, byla celá tato krajina a tudíž i Vyskeř podřízena knížeti pražskému. To bylo do konce 12. století, kdy se dovídáme, že zde vládl bohatý český pán Heřman řečený Černý. Jak k této vládě přišel, zda koupí či knížecím věnováním, nedá se říci. Heřman Černý držel zde vládu mezi léty 1175 - 1189.V létech 1197 - 1228 měl zde panství Markvart z Března. Po něm držel panství celé Jizerské krajiny jeho syn Havel. Ten pojal za manželku bohabojnou a lidem oblíbenou Zdislavu z Křižanova, která záhy po smrti byla uctívána jako blahoslavená. Havel zde vládl do r.1253.“

První zmínka o tvrzi samotné však pochází až z roku 1318 a píše se v ní o Vnislavu z Vyskře, členovi již tehdy starobylého vladyckého rodu, členovi zemského soudu. Je tedy více než pravděpodobné, že v té době již tvrz, jako sídlo Vnislava stojí, dokonce bývá uváděno, že pustne. Další útržkovitou zmínkou o stavbě je zpráva z roku 1362 a píše se v ní o majiteli Zdeňkovi z Vyskeře, který drží zdejší tvrz a přiléhající statek. V roce 1363 nalezneme další zprávu a to o vladycích Jarošovi, Zbraslavovi, Albrechtovi a Naczoňovi, kteří se připomínají při „presentaci plebana Bartoloměje ze Solce na Vyskeř“ jak píše Monografie Vyskře. Další dokument je z roku 1390 a ten zmiňuje na Vyskeři Zbraslavovy syny Jana a Václava - nikoliv však jako držitele tvrze. O čtyři roky později, v roce 1394 přechází část panství do državy Mikuláše z Lažan.

Jak vidno, během 14. století dochází k rozpadu vyskeřské državy a ta je rozdělena dle poplužních dvorů na čtyři části, což panství poměrně poškozuje a ekonomicky oslabuje. Dvory samotné moc nevynáší a tak se stává, že je jejich majitelé musí odprodat. V roce 1371 připadá část vyskeřského panství Petrovi z Vartemberka a na Kosti, pánovi též na hradu Veliši, který drží kromě jiného i samotnou tvrz Vyskeř, a připojuje ji ke svému skalskému panství (Hrubá Skála). V té době zcela jistě ztrácí tvrz funkci správního sídla příslušného území a zřejmě dochází k jejímu postupnému zániku. V roce 1399 si vyžení velkou část vyskeřského panství Jan z Kunštátu, zbytek drží již dříve zmínění bratři Jan a Václav.

Na počátku 15. století se některé části dostávají do majetku pánů z Valdštejna a část kupuje v roce 1437 Mikuláš Zajíc z Házemburka, který v tu dobu vlastní nedaleký hrad Kost. Vyskeřská část panství, kterou drží Valdštejnové záhy přechází do majetku rodu Svojanovských. Jan Svojanovský pak prodává državu Sezimovi z Ústí, který ji v roce 1543 odprodává Zikmundovi Smiřickému. Ten Vyskeř trvale připojuje ke skalskému panství. Poté co tvrz ztratila svou správní funkci, zcela jistě je neudržovaná a pustne. V době, kdy je celé panství připojeno k Hrubé Skále je zcela jistě již zaniklá. Již v roce 1440 se totiž uvádí Anna z Malobratřic, která vlastní samotnou tvrz Vyskeř a u té je uvedeno, že je již v rozvalinách.

Ještě na počátku 20. století lze však najít na místě tvrze její stavební zbytky. Jsou to sklep a několik kamenů podezdívky. Tvrz stávala uprostřed obce, pod vrcholem vyskeřského kopce v zahradách domů čp. 88 a 50, tedy dnešního Obecního úřadu Vyskeře. V současné době však po tvrzi nenalezneme žádné stopy, protože sklep byl zasypán a zbylý kámen odvezen. Jen ve sklepě se před jeho zasypáním prý nalezl zvon, který by měl být dnes umístěn v sakristii vyskeřského kostela – existence zvonu se však nepotvrdila.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín