INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VOKŠICE ZÁMEK

HISTORIE A POPIS ZÁMKU

Původní ves Vokšice se připomíná v písemnostech jako součást velišského panství již v roce 1327 a jejím majitelem byl Jan Lucemburský, který ji v té době zastavil Benešovi staršímu z Vartemberka. Ves to byla malá a tak byla během 16. století zrušena a místo ní byl na jejím místě vystavěn vrchnostenský dvůr, který po ní převzal její jméno. Celé panství a pozdější zámek je však spojen hlavně s rodem rodiny Šliků. V roce 1635 získává po zavražděném Albrechtu z Valdštejna zdejší panství hrabě Jan Šlik a do Vokšic přesouvá z tehdy pobořeného a zpustlého hradu Veliš správu celého zdejšího panství, jako správní sídlo tu slouží objekt malé tvrze nebo spíše panského domu.

Zámek Vokšice
Průčelí zámku ve Vokšicích

Teprve v roce 1700 nechává František Josef Šlik ve Vokšicích vystavět jednoduchý jednopatrový barokní zámek s dvěma křídly směřovanými k východu, uprostřed zdobený rizalitem (část stavby vystupující po celé výšce z líce jejího průčelí). Nad rizalitem jsou umístěné hodiny a valbovou střechu zdobí v těchto místech věžička. V severní části je zámek propojen s parkem, který obklopuje kamenná zeď. Kolem se rozkládají hospodářské budovy, zvláště na západní straně od zámku nalezneme dvě dominantní třípatrové sýpky. Starší pochází ze stejného roku jako zámek a jako architekt se na její stavbě podílel Jean Baptista Mathey a druhá mladší byla postavena v roce 1831.

Zámek Vokšice
Mohutná třípatrová sýpka dominuje pohledu na areál od západu

Přestože se v roce 1717 přesouvá celá správa panství z Vokšic do nového zámku v Jičíněvsi, zůstávají zde některé úřady – např. justiciár, který vede soudní agendu pro celé zdejší území až do doby, než ho převezme v roce 1850 nově zřízený Okresní soud v Jičíně. 1. ledna 1913 je ve Vokšicích zřízeno ředitelství velkostatku, které zde zůstává přes obě války až do roku 1948. V tomto roce je bohužel velkostatek zabaven a likvidován. Od této doby zámek poměrně chátrá, je v něm od roku 1957 ubytovna zaměstnanců Československých státních statků a v přízemí vzniká prodejna potravin Jednota. Od roku 1974 zde hospodaří JZD Staré Místo. Po roce 1989 je poměrně zchátralý objekt vokšického zámku navrácen původním majitelům – rodině Šliků.

Zámek Vokšice
Severní zámecké křídlo

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín