INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍNĚVES - ZÁMEK

SITUACE ZÁMKU

Zámek v Jičíněvsi je třípatrová budova postavená v barokním slohu uprostřed parku, má mansardovou střechu a nahoře je ukončena věžičkou. Stylem stavby je zámek charakteristický pro 17. století, protože jeho stavba je uzavřená a jeho celek člení pilastry. Zámek stojí na mírném návrší nad obcí a vedla k němu alej (od zámku v Kopidlně), což už je prvek typický pro 18. století. Samotná stavba pochází návrhem ze školy Jeana Baptisty Matheyho – ke stavbě zámku došlo až po jeho smrti a tak byl původní Matheyho návrh mírně upraven. K západnímu průčelí byla v roce 1730 přistavěna kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Kříže, která byla ještě dvakrát rozšířena a to v letech 1827 – 1830 a v roce 1911. Samotná kaple je jednolodní, obdélníkového půdorysu s presbytářem. U zámku se rozkládá rozsáhlý anglický park o rozloze skoro 9 ha se spoustou vzácných a zajímavých stromů. V parku hned u vjezdu k zámku stojí empirový pavilon, dílo Jindřicha Kocha.

HISTORIE ZÁMKU

Zámek byl postaven v letech 1715 – 1717 a vystavět ho nechal František Josef Šlik. Po dostavbě zámku sem byly přeneseny kanceláře správy panství – v té době to bylo 48 obcí. Mimo správu panství sloužil zámek i jako sídlo rodiny Šliků. V roce 1948 po „pozemkové reformě“ byl samozřejmě zámek rodině odebrán. Od tohoto roku zámek strádá a střídá majitele - v roce 1949 sídlí na zámku Kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy, poté středisko pracovních záloh – následně je zámek přiřknut státním aparátem Odbornému učilišti zemědělskému v Kopidlně. V roce 1992 je zámek navrácen rodině Šliků, kteří v něm mají opět své sídlo.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín