INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SOBOTKA - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Poprvé je sobotecká tvrz jmenována jako sídlo Beneše z Vartemberka r. 1346 - byl to asi vnuk Beneše Nádherného z Vartemberka, který žil v polovině 14. století. Beneš spravoval svůj díl rodového majetku Vartemberků z nevelké tvrze, která stávala v blízkosti dnešního kostela Maří Magdalény v Sobotce. U tvrze měl kapli P. Marie, kam dosadil r. 1357 za kaplana kněze Jana z Hlavna, který záhy zemřel. Na jeho místo přišel 17. srpna 1358 sobotecký rodák Jan Mikolášův, kterého uvedl děkan z Hradiště nad Jizerou (dnes Mnichovo Hradiště). Druhého dne nato opět týž Beneš, uváděný jako „starší", dosadil Jaška Janova z Hradiště nad Jizerou za kněze ke kapli P. Marie na hradě Kosti. Protože se r. 1398 v pramenech uvádí, že sobotecký chrám je zasvěcen Maří Magdaléně, můžeme z toho soudit, že na hrad Kost bylo přeneseno ze Sobotky nejen sídlo rodu Vartemberků, ale také zasvěcení kaple z rodinné tvrze.

Stará tvrz se stala asi pouze sídlem správce panského dvora a zanikla za husitských válek. Zbytek jejího opevnění - příkop - byl využit koncem 15. století při stavbě městského opevnění a je dosud patrný nedaleko kostela.  

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín