INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ROVEŇ - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

V písemnostech nacházíme první zmínku a vsi Roveň v roce 1406, kdy je majitelem vsi Zdeňek z Rovně. Další informace jsou trochu zmatené a Roveň figuruje v majetku dalších pánu, kteří se dost často na panství střídali. Většinou bývá ves spojována s vlastnictvím nedalekého sousedního Nebákova. O samotné tvrzi se dočteme z listin z roku 1538, kdy ji prodává Bušek Hubojedský ze Sluh zájemci Lorenci Šmolkovi ze Šmolců a to i se vsí, mlýnem a v té době již pustou tvrzí (hrádkem) na Nebákově. Lorenc rozšiřuje za svého panování statek o vsi Malechovice, Pařízek a Loveč. Po rodu Šmolků se na panství, na přelomu 16. a 17. století, střídá opět spousta majitelů. Z těch významnějších jmenujme Jindřicha Matyáše Thurna, který vlastnil statky v rozmezí let 1609-1611 a prodává je Alexandru Debnerovi, po jehož smrti roku 1619 je statek zkonfiskován. V té době je také zaznamenán veškerý majetek, který k tvrzi náleží a je to kromě tvrze a vsi Roveň i Bačov a část Malechovic a další tři dvory - celková hodnota konfiskátu 4600 míšeňských kop.

Panství nezískává nikdo jiný než Albrecht z Valdštejna, který ho zahrnuje do svého vévodství frýdlatského. Po zavraždění Albrechta v roce 1634 se na Rovni opět střídají různí majitelé. Roku 1668 získává panství Eva Anna z Gryslu a ta Roveň definitivně připojuje k nedalekému Mladějovu. Jelikož v Mladějově stojí již nový zámek je centrum celého panství právě tam, čímž tvrz v Rovni ztrácí na významu. Postupně chátrá a pustne, až je stržena úplně a na jejím místě vyrůstá panský dvůr. Z tvrze se tak do dnešních dnů nezachovaly vůbec žádné pozůstatky.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín