INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK MALÝ ROHOZEC

HISTORIE A POPIS ZÁMKU

Ves Malý Rohozec se připomíná poprvé v r. 1565 při dělení dědictví po Adamu z Vartemberka. Byla vždy součástí rohozeckého panství a s ním se dostala v r. 1635 do držení hraběte Mikuláše Desfourse. Nový majitel, jemuž patřil zámek Hrubý Rohozec, učinil z Malého Rohozce samostatný statek a postavil zde v r. 1640 na místě obytné budovy dvora barokní zámek. Zboží náležející k novému zámku tvořila jen ves a statek okolo ní.

Po Mikuláši Desfoursovi zdědila v r. 1661 Malý Rohozec jeho dcera Marie Markéta, provdaná za Františka Václava Černína z Chudenic. Zemřela r. 1674 a statek zdědil její manžel, který jej odkázal své dceři Evě z Walterscherchenu. Uprostřed hruborohozeckého panství tak vznikla vlastně cizí enkláva, kterou se další Desfoursové snažili vykoupit. Učinila tak r. 1686 Marie Polyxena, která spravovala rohozecké jmění za své nezletilé děti. Zámek se statkem však nebyl včleněn do zboží Hrubého Rohozce, ze kterého se stalo majorátní panství. Posledním držitelem Malého Rohozce z rodu Desfoursů byl v l. 1775-1822 František Antonín Desfours, majorátní pán na Hrubém Rohozci. V r. 1831 koupil Malý Rohozec francouzský emigrant kníže Rohan ze Sychrova a statek se stal částí panství svijanského, které Rohanové také koupili.

V r. 1834 koupil zámek továrník Ferdinand Unger a zřídil při něm pivovar. Pravděpodobně v této době dostal zámek při stavebních úpravách pseudorenesanční podobu. Je to jednopatrová budova, do níž se vstupuje ze západní strany z nádvoří, které je dnes zcela uzavřeno budovami pivovaru a přilehlými provozními objekty (sklady, kůlny, dílny). Zámek obdélníkového půdorysu je podélně orientován od severu k jihu. Je členěn na severní straně třípatrovou vězí s hodinami, ve středu podélné fronty je nad vchodem balkón, nesený čtyřmi pilíři, a na jižním konci budovy vystupuje nad střechu věžička. Fasáda do nádvoří je hladká, nečleněná. Zadní fronta zámku obrácená k východu má fasádu členěnou plastickou omítkou napodobující na nároží rustiku, nad prvním patrem kuželkovou balustrádu. Okna jsou v přízemí obdélníková, v patře zakončená půlkruhovým obloukem.

Z budov původního panství se dosud zachovala na okraji vesnice Malý Rohozec barokní myslivna s vysokou mansardovou střechou, z níž uprostřed vyčnívá osmiboká zvonička cibulovitého tvaru. Dnes patří zámek v Malém Rohozci místnímu pivovaru a je v něm otevřena pivovarská restaurace.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín