INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

KONECCHLUMÍ TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Na konci chlumu táhnoucího se od Hořic si nemůžeme nevšimnout dominantního kostela a pod ním stojící obce, ve které stávala tvrz. První zmínka o Konecchlumí pochází z roku 1226 a uvádí se tu, že majitelem statku je dvorský sudí Dalebor a jeho dědici – synové Adík a taktéž Dalebor. Další osobnost objevující se v souvislosti s konecchlumským statkem je Leva z Konecchlumí, který vlastní hrad Brada a dokonce drží v zástavě i nějaký čas město Jičín. Po Levovi se majitelé v Konecchlumí hodně střídají.

V písemnostech nalezneme první zmínku o vlastní tvrzi z roku 1511, kdy prodává tvrz a statek Jindřich z Konecchlumí Janu Kapříkovi z Lesonic. Dalším známým majitelem je Jaroslav ze Smiřic, který tvrz a statek získává společně s dvorem v Kovači v roce 1584. Po dvou letech v roce 1586 postupuje statek bratrům Smiřickým na Skalách (Jaroslavovi, Albrechtovi a Ladislavovi) a ti jej připojují ke svému úbislavickému panství. Od této chvíle ztrácí dvůr a tvrz svůj význam, stává se z něj pouze hospodářské zařízen. Z původní obranné tvrze se zachoval ve statku pouze gotický portál, sklepy a zdivo zakomponované dnes do současné budovy. Tvrz a dvůr slouží dodnes k hospodářským účelům a nalezneme je v centru obce Konecchlumí.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín