INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ JIČÍN (HRÁDEK)

POPIS TVRZE

Na západní straně, již za hradbami města Jičína, kde se planina kloní ostrým hřbetem k řece Cidlině, stál dvůr - ve starší době opevněný - zvaný Hrádek nad Cidlinou. K tomuto opevněnému dvoru se snad vztahují zápisy v nejstarší městské knize z r. 1392 a 1406, které určují polohu nemovitostí blízko hradu nebo naproti hradu. Hrádek náležel vrchnosti, a proto se v městských knihách zřídka uvádí.

R. 1524 získal dům na Hrádku Heřman z Rokytníka a na Ostroměři, úředník na Veliši, který jej r. 1538 odevzdal majiteli panství Mikuláši Trčkovi z Lípy. V r. 1559 prodal Vilém Trčka Hrádek svému příbuznému Václavu Šárovcovi ze Šárova. Šlechtičtí majitelé, z nichž většina byla vrchnostenskými úředníky, se střídali, až r. 1610 získala obec. V 19. století zde obec zřídila jatky, které dosud slouží svému účelu.

S dvorem sousedil domek vystavěný vrchností, jehož dispozice se síní s trámovým stropem a portály se skosenými hranami ukazují na vznik stavby ve druhé polovině 15. století. Tento domek se zachoval dodnes.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín