INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HNĚVČEVES - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Poprvé se o vsi Hněvčeves dočítáme v archivní písemné zprávě z roku 1366 a píše se v ní o Zdislavu z Hněvčevsi, majiteli zdejšího panství. Již v této době se dá totiž předpokládat vznik a existence tvrze, kde majitelé zdejšího panství, pánové z Hnevčevsi pravděpodobně sídlili - její skutečnou existenci totiž dokládá až zpráva z roku 1503. Z dalších majitelů se připomínají v roce 1369 synové Zdislava Dobral, Mlach, Benda a Mikuláš z Hněvčevsi a dále Pešek z Hněvčevsi. V roce 1392 až do počátku 15. století vládne v Hněvčevsi Pavel Hřebec z Hněvčevsi a po jeho smrti přechází část panství na bratry Lazce, Ctibora a Štěpána Hřebce z Hněvčevsi. V roce 1410 postupuje své právo na část hněvčeveského zboží Jan z Michalovic bratrům Tomášovi a Haškovi z Lípy. V roce 1431 je v dokumentech doložen jako majitel vsi Mikuláš z Hněvčevsi a po něm asi nejvýznamnější majitel Jindřich z Hněvčevsi – účastník čáslavského sněmu. Po poměrně častých změnách majitelů zde Jindřich vládne poměrně dlouho a to do roku 1479, kdy majetek přechází na Mladotu z Hněvčevsi. Po smrti Mladoty získávají zdejší zboží Václav a Petr z Černůtek a ti celé panství prodávají Václavu Zárubovi z Hustířan, který je připojuje k třebovětickému statku a zároveň obnovuje zdejší kostel, který byl poničen v roce 1424 husity. Již v této době se dá předpokládat, že zdejší tvrz ztrácí na svém významu správního a sídelního místa a postupně zaniká. V roce 1570 se již v seznamu majetku nevyskytuje a zaniká beze stopy. Tak jako se neví přesné datum vzniku tvrze, nelze přesně datovat ani její zánik a dnes ani přesnou polohu, kde stávala.

Hněvčeves
Na vrcholu hněvčeveského návrší dnes stojí místní kostel s farou

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín