INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

DOLÁNKY - HRAD (HRADIŠTĚ)

HISTORIE A POPIS TVRZE

Na ostrohu nad potokem Vazovec a obcí Dolánky stejnojmenné části Vazovec kdysi stával hrad. Zprvu se jednalo spíše o staroslovanské hradiště později přebudované na hrad nižšího typu. Hrad byl dvojdílný – jádro hradu a předhradí. Vrchol kopce mu skýtal poměrně velké bezpečí, zvláště pokud uvážíme, že údolí potoka Vazovce bylo v té době rozsáhlou bažinou. Hrad chránily tři příkopy a dřevěné hradby, ostatní stavby byly zřejmě taktéž dřevěné, neboť se z nich do dnešních dob nic nezachovalo. Při archeologických průzkumech byla nalezena čtvercová zemnice s pecí (zemnice je zahloubená místnost lidově nazývaná zemljanka). Hrad pravděpodobně zanikl s výstavbou nedalekého modernějšího Hrubého Rohozce jehož zakladateli byly pravděpodobně někdy na konci 14. století Markvarticové, kteří se zřejmě vážou i ke hradu Dolánky. V současné době je vápencová ostrožna, zvláště její jižní a jihovýchodní část, poničena odlámáním kamene pro vedení silnice a železnice z Turnova do Malé Skály.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín