INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ČEŘOV (JIČÍN) - ZÁMEK

HISTORIE A POPIS ZÁMKU

Ves Čeřov se poprvé připomíná v r. 1360, kdy zde měl majetek Hlava z Čeřova. V r. 1384 je doložen poprvé název Čeřov i pro návrší nad vsí. V průběhu 15. století býval Čeřov rozdělen mezi několik držitelů, mezi nimiž bývali i jičínští měšťané. Před r. 1533 získali Čeřov Trčkové z Lípy a připojili ves k velišskému panství. Za Trčků ves zanikla a z jejich pozemků byl zřízen dvůr, který se poprvé připomíná v r. 1607, kdy Jan Rudolf Trčka prodával Čeřov jako příslušenství kumburského panství Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. V r. 1610 daroval Jaroslav Smiřický dvůr na Holínském předměstí v Jičíně a dvůr Čeřov regentovi kumburského panství Jeronýmovi Bukovskému. Za tohoto majitele byl čeřovský dvůr zrušen a v jeho místech zřízena rozsáhlá zahrada.

V r. 1623 koupil od Jeronýma Bukovského zahradu na Čeřově s dalšími majetky Albrecht z Valdštejna. Zahradu postoupil nově založené jezuitské koleji v Jičíně. Kolem r. 1650 jezuité postavili v zahradě barokní zámek, sloužící pro letní pobyt. Ten se poprvé připomíná v r. 1654, kdy císař Ferdinand III. potvrzoval založení a nadaci jičínské jezuitské koleje. Tehdy je zámek nazýván „dům v předměstském sadu". Majetkem jezuitské koleje v Jičíně zůstal zámek až do zrušení řádu v r. 1773, kdy spolu s celým milíčeveským panstvím, k němuž za jezuitské vlády náležel, připadl náboženskému fondu. V r. 1778 byl od tohoto panství odprodán majiteli jičínského panství Františku Norbertu Trautmanasdorfovi.

Po r. 1782 byl zámek, náležející k jičínskému panství, změněn v hostinec. V r. 1789 již bývalý refektář sloužil jako taneční sál a kaple v prvním patře byla zrušena. Kolem r. 1850 za Josefa Trautmannsdorfa byl bývalý zámek přestavěn. Byla zbořena věž a v jejím místě přistavěna nová část budovy. Bylo zbořeno i původní barokní kamenné oplocení přilehlé zahrady a pouze její část byla znovu oplocena a upravena jako zahradní restaurace. Do r. 1952 sloužil zámek jako hostinec, poté byl přeměněn na internát zemědělské mistrovské školy - od r. 1962 zde bylo umístěno ředitelství Statku Jičín.

Zámek je jednopatrová budova půdorysu protáhlého obdélníka. Je krytá zčásti valbovou, zčásti polovalbovou střechou (nad přistavěnou části). Vstupní průčelí je obráceno k východu. Kolem budovy je zahrada.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín