INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRAD BUŠTĚHRAD (PUSTOHRAD)

POPIS HRADU

Nedaleko města Hořice na zalesněném návrší nad údolím říčky Bystřice nalezneme zbytky tajemného hradu s poměrně stavebně vzácnou plášťovou zdí a i mnozí místní obyvatelé neví o jeho existenci. Hradu se říká Buštěhrad případně někdy je uváděn název Pustohrad či dokonce Suchý Vrch. Ke zbytkům hradu nevede žádná značená cesta - dostal jsem se sem od obce Doubrava, kdy jsem šel obcí kolem hospody a za ní odbočil vpravo, cestou z kopce podél chatové osady, až k okraji lesa a dále rovně asi 300 metrů lesní cestou ke zbytkům rozsáhlých valů - označeno tabulí s popisem. Okolí hradu je pak narušeno několika starými lomy na těžbu pískovce. Druhou možností jak se sem dostat je odbočit ze silnice Hořice – Doubrava u bývalého mlýna, za mostem přes říčku Bystřici, doprava a ujít asi 400 metrů pěšinou k odlesněnému břehu s chatou - odsud se vyšplhat do prudké stráně ke hradu.

Buštěhrad - panorama
Panorama jádra hradu

Plošina na které hrad stával má nepravidelný tvar víceúhelníku, které obepínala ze všech stran plášťová hradba. Nejlepší obranou stranou byl jistě sráz k říčce Bystřici. V současné době tu nalezneme poměrně dobře identifikovatelné mohutné zbytky valů chránících hradby hradu a uprostřed plošinu pro jednotlivé budovy. Mezi plošinou a valem je hluboký příkop - viditelný hlavně v jižní části. V některých místech se dají dobře identifikovat zachovalé kamenné základy poměrně mohutných zdí o síle i dvou metrů. Na jihozápadě je viditelná brána - pravděpodobně cesta vedla skrz věž s padacím mostem - základy brány či věže se dají také v terénu poznat. Nic jiného se ze zbytků valů plošin a prohlubní identifikovat nedá. Dá se předpokládat, vzhledem k době kdy hrad stával, že většina budov byla ze dřeva.

Na hradě probíhalo několik archeologických výzkumů, které potvrdili datování hradu do 14. století. V zachovalých archivních dokumentech však o hradu nenajdeme nikde žádné zmínky, takže veškeré informace jsou spíše úvahami vycházejícími ze známých událostí. Je vcelku velmi pravděpodobné, že zakladateli hradu a jeho majiteli byl rod Březovických vlastnící nedalekou ves Březovice. Snad to byl Tas a jeho bratr Rubín z Březovic, kteří jsou doloženi v roce 1318 jako majitelé vsi Březovice, kdo hrad založil, případně někdo z jejích předků. Že je hrad datován do té doby prokázal archeologický průzkum, nalezeny zde byly, kromě jiného, také mince z doby Václava IV. což dokazuje, že v této době byl hrad stále obýván. Zánik hradu se všeobecně datuje do roku 1423, kdy krajem táhla vojska Jana Žižky z Trocnova, která se u Hořic střetla s vojsky panské jednoty. Žižka prokazatelně dobýval a dobyl i nedalekou tvrz na Gothardě a tak zřejmě nezůstal ušetřen ani Buštěhrad. Dokumenty stejně jako v případě vzniku hradu mlčí a tak se jedná o pouhé domněnky. Ze stop nalezených při archeologickém průzkumu je pouze jasné, že hrad zanikl po velkém požáru.

FOTOGALERIE


Jádro hradu pohledem ze západu na východ


Plošina na které stávaly budovy hradu


Pohled z jádra radu na severní stranu


Skromné zbytky staveb - detail


..něco málo se identifikovat dá


Zbytek hradby


Další identifikovatelné zbytky na jihozápadě


Jižní strana (příkop a val) svažující se k říčce Bystřici


Příkop na jižní straně hradu


Jihozápadní val


Západní strana valu


Plošina centra hradu


Celkový pohled na jádro hradu


Severní příkop


Označení a popis hradu

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín