INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI - pamÁtnÍk, rozhledna

Popis

Velmi zajímavý památník, spojený s rozhlednou, stojí na Chlumu u Hořic v Podkrkonoší. Jde o známou Masarykovu věž samostatnosti u Hořic. Ta byla vystavěna v době euforie ze vzniku samostatného státu a dobový tisk ji srovnával s Památníkem osvobození na Žižkově. Velkoryse pojatý projekt architekta Františka Blažka počítal s pamětní Síní československých legií, umístěnou v mohutné přízemní části, nad níž se měla zvedat až 40 m vysoká věž sloužící jako rozhledna a případně také jako letecký maják.

Stavební práce byly slavnostně zahájeny v roce 1924. Avšak v průběhu stavebních prací se ukázalo, že finanční požadavky překračují možnosti zadavatele stavby. Základní část památníku s impozantním průčelím a šesti reliéfy, znázorňujícími boj za československou samostatnost, byla dokončena, ale věž dosáhla jen poloviční výšky tedy 20 metrů a už nebyla dostavěna. Její vrchol řadu let chránila velmi provizorní střecha, nahrazená později hvězdářskou kupolí. Dnešní návštěvníci toužící po dalekém výhledu se musí spokojit s ochozem ve výšce 20 m.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín