INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

LIBŠTÁT - POZDNĚ BAROKNÍ MOST

POPIS A GALERIE

Tak trochu nenápadnou, ale zajímavou stavbou je kamenný silniční obloukový most vystavěný v pozdně barokním stylu v obci Libštát, vedoucí přes zdejší řeku Olešku. Most byl vystavěn na místě původního dřevěného mostu v roce 1822, na náklady obce Libštát, dle plánů stavitele Jiřího Slavíka. Je postaven z kvádrů červeného pískovce, které jsou upraveny pekováním, což je úprava kamene sítí drobných jamek, které umožňují pevnější spojení s vrchní vrstvou malty. Délka samotného mostu je 22,5 metru s průjezdní šířkou 4,3 metry a výškou vozovky nad hladinou řeky 4,3 metrů - celková délka konstrukce s nájezdy na obou stranách činí 40 metrů. Most je obloukový s třemi půlkruhovými oblouky o nestejném rozpětí. Oblouky mostu jsou založeny na krátkých pilířích o šíři 2,7 metrů a mají rozpětí 5,7; 5,6 a 5,15 metrů. Na návodní straně jsou jednotlivé pilíře představěny ve tvaru trojúhelníku před líc mostu, čímž plní funkci ledolamů, na straně povodňové jsou v rovině s fasádou mostu. Parapet mostu je velmi nízký a přechod v něj není ani na jedné straně pohledově nijak zvýrazněn. Dnes parapet tvoří pouze dvě řady kamenných kvádrů o výšce 0,4 metrů a proto je parapet osazen i kovovým zábradlím o bezpečné výšce.

Libštát - barokní most

Na návodní straně mostu nalezneme na podstavcích sochy dvou světců v podživotní velikosti, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. Podstavce obou soch pak vyrůstají z předsazených pilířů mostu a mají půdorys o rozměru 0,9 x1 metr. Starší socha svatého Jana Nepomuckého tu byla umístěna dříve, protože původně stávala u dřevěného mostu, který kamennému mostu předcházel a byla na kamenný most osazena ještě během jeho výstavby. Socha sv. Václava byla na most umístěna později, a to až v roce 1831. Původně přes most vedla pouhá prašná komunikace, která byla v roce 1827 vydlážděna čedičovým kamenem. V roce 1936 byl vypracován projekt regulace říčky Olešky a v něm se počítalo s odstraněním mostu a jeho nahrazení mostem železobetonovým. Plány na zboření však vzaly za své s vypuknutím druhé světové války a po válce již nebyly realizovány, most se tedy zachoval do dnešních dnů bez úhony. V devadesátých letech dvacátého století probíhalo na mostě několik oprav a dílčích rekonstrukcí, při kterých byly odborně ošetřeny obě sochy a přezděny parapety na obou stranách mostu.

Na počátku tisíciletí byl však most již ve velmi špatném stavu a tak obec přistoupila k plánům na jeho celkovou rekonstrukci. Při plánování docházelo i k návrhům na rozšíření vozovky mostu pomocí železobetonové desky, ale nakonec se přistoupilo ke kompromisnímu řešení a většina historických prvků tohoto zajímavého mostu byla zachována. Přesto bylo nutné provést úpravy, které lépe zprůjezdní most a zabezpečí pohyb chodců po něm, proto bylo změněno zakřivení vozovky a původní 70 cm vysoké kovové zábradlí bylo zvýšeno na 1 metr. Na jaře roku bylo započato s celkovou rekonstrukcí mostu podle dohodnutých a zpracovaných plánů. Most byl předán ještě v říjnu téhož k užívání obyvatelům Libštátu. Most nalezneme nedaleko centra obce blízko kostela, u odbočky silnice k vlakové zastávce Libštát. Vozovka mostu je po rekonstrukci tvořena čedičovou dlažbou kladenou do suchého betonu a most je osvětlen dvěma lampami, střídavě na návodní a povodňové straně. Barokní most tvoří zajímavou a pro návštěvníky pozoruhodnou technickou památku obce Libštát.

FOTOGALERIE


Pohled na most ze strany od vlakové zastávky (12/2014)


Socha sv. Václava na mostě v Libštátě (12/2014)


Detail niky s vyobrazením P. Marie (12/2014)


Socha sv. Jana Nepomuckého (12/2014)


Pohled na most od centrální části obce Libštát (12/2014)


Nájezd na most s vozovkou v oblouku (12/2014)


Povodňová strana mostu (12/2014)


Návodní strana mostu (12/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín