INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ

POPIS

Když se řekne přehrada, mnohý člověk si asi představí mohutné ošklivě šedé betonové monstrum jehož základní funkcí je zadržovat vodu. Avšak není tomu tak u přehrady na Labi nedaleko Dvora Králové zvané Les Království (je možné se setkat s názvy Těšnov, Bílá Třemešná). Tato přehrada dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Prvotní myšlenka přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni doslova v měsíční krajinu. Bylo proto rozhodnuto vystavět dvě říční hráze, které by zadržovaly náhlé přívalové vlny. Jedna byla vystavěna pod Špindlerovým Mlýnem a druhá - Les Království - v úzkém údolí řeky nad Dvorem Králové.

Přehrada Les Království

První přípravné práce na přehradě započaly roku 1903, kdy se začaly připravovat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedla firma Ing. J. V. Velflík (část stavební) - a firma Fanta & Jireš (část strojní). Stavební práce započaly v roce 1910 a trvaly po protažení stavby kvůli první světové válce až do roku 1920. Hráz přehrady je gravitační oblouková a jako materiálu bylo použito místního královédvorského pískovce. Návodní líc je tvořen řádkovým a vzdušní líc kyklopským zdivem. V základu je hráz široká 37 metrů a v koruně 7,2 metrů, její délka je pak v koruně 218 metrů a maximální výška nad základovou spárou je 41 metrů. Kromě hráze patří ještě k vodnímu dílu obtokové tunely, přelivy, výpusti a domek hrázného. Celkové náklady na vybudování vodního díla činil ve své době 4,7 milionu rakouských korun. Po zprovoznění hráze byly zjištěny značné průsaky do obtokových tunelů, proto byla v letech 1929 - 1930 vystavěna na levém břehu 182 metrů dlouhá ochranná zeď k zamezení průsaků, na kterou byla v letech 1937-1938 napojena kolmo do svahu betonová zeď. Tím byly průsaky v tomto místě odstraněny. Další utěsňování bylo provedeno v rámci generální opravy v letech 1952 - 1959, kdy byla provedena celková injektáž pravého obtokového tunelu. V rámci této generální rekonstrukce došlo také k opravě hrázové výpusti a přivaděče na elektrárnu a všech jejích vtokových elementů. Dále došlo ke změně původního uspořádání spodních výpustí na obtokových tunelech - tři výpusti u pravého obtokového tunelu byly zrušeny a tunel před pravou šoupátkovou šachtou pod domkem hrázného zabetonován. Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.

PANORAMA

Přehrada Les Království - panorama

Přehrada Les Království - panorama

Přehrada Les Království - panorama

Přehrada Les Království - panorama

PANORAMA 360°

Přehrada Les Království - panorama 360°

FOTOGALERIE


Výpusť hráze (8/2011)


Stavitelé mysleli i na estetické detaily (8/2011)


Pohled na silnici vedoucí přes hráz (8/2011)


Kolejová vlečka pro odvoz náplavy(8/2011)


Brány hráze maskují technické zázemí (8/2011)


Silnice s oblouku hráze (8/2011)


Brána a v pozadí dům hrázného tvoří jeden estetický celek (8/2011)


Ochranná zeď k zamezení průsaků (8/2011)


Celkový pohled (8/2011)


Vzdušná strana hráze (8/2011)


Dům hrázného (8/2011)


Stavba nad obslužnou šachtou opět zapadá do architektonického celku (8/2011)


Ovládání šoupátka odtoku (8/2011)


Návodní strana přehrady (8/2011)


Dům hrázného pohledem přes vodu (8/2011)


Obtoková šachta mířící do tunelu vypadá spíše jako jáma pekelná (8/2011)


Obsluha šachty (8/2011)


Zajištění obtokového tunelu (8/2011)


Návodní strana z hráze bránící průsakům (8/2011)


Vzdušná strana hráze s kyklopským zdivem (8/2011)


Koplexní pohled na návodní stranu(8/2011)


Budova elektrárny s turbínou(8/2011)


Elektrárna a dole výstup výpusti (8/2011)


Hrázový přepad a vana sloužící jako vlnolam (8/2011)


Potrubí náhonu k turbíně (8/2011)


V pozadí výstup leváho obtokového tunelu (8/2011)


Detail vlečky pro odvoz náplavy (8/2011)

STATISTICKÁ DATA

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín