INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ŽELEZNICE - MARIÁNSKÝ SLOUP

Uprostřed náměstí ve městečku Železnice nalezneme Mariánský kamenný sloup, tedy sloup se sochou Panny Marie Immaculaty na vrcholu. Panna Marie je provedena v typickém barokním postavení zobrazovaném v době vzniku sloupu, má sepjaté ruce k nebi a hlavu s rozpuštěnými vlasy jí zdobí dvanáct zlatých hvězd, sama stojí na zeměkouli obtočené hadem, který má ve chřtánu větev s utrženým jablkem. Spojení odkazuje na prvotní hřích, které z celého lidstva sejme skrze utrpení její syn Ježíš. Celý výjev je proveden na pískovcovém sloupu zakončeném typickou korintskou hlavicí, sloup pak stojí na členitém podstavci čtvercového půdorysu, ke kterému vedou dva pískovcové schody.

Železnice - marianský sloup

Autor celého díla je bohužel neznámý, známo je však datum postavení sloupu a tím je rok 1752, v té době bylo kolem sloupu postaveno i kamenné barokně zdobené zábradlí se sochami čtyř světců - sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vavřince a sv. Václava. Veškeré náklady na zhotovení Mariánského sloupu a jeho stavbu stavbu nesla přímo obec Železnice. První oprava sloupu se konala v roce 1803, kdy se sloup začínal nebezpečně naklánět a tak ho nechal tehdejší rychtář Kalousek zabezpečit a narovnat, zároveň byly na sochách provedeny drobné opravy zlacením. Na celé akci se dle zachovaných písemností podílel kameník a sochař Jan František Tichý z Lomnice nad Popelkou. K roku, kdy byl postaven sloup odkazuje původní nápis, který již na něm není, ale je zaznamenán v popisu sloupu z roku 1840 a to: "De Vote erreXIt GlorIosae VIrgInI atqv RegInae sVae InsIgnIter posVIt železnItIVM anno MDCCLII a MarYI kráLoWně na nebe Wzaté ten SlaVp sLáWy DostaWěLa pLápoLagÍCÍ Láska obCe žeLeznické 1752". V té době je popisován sloup a sochy světců na zábradlí okolo, vše je natřeno do modré barvy a kompozice je bohatě zlacena. Další opravou sloup pravděpodobně prošel v roce 1844, neboť o ní informuje nápis na čelní straně soklu sloupu. Zní: "Ke CtI a sLáWe bLahosLaWene panny Marye obeC žeLeznICká tVto sochV obnoWItI neChaLa MDCCCXLIV". I když to není v dokumentech nikde popsáno, dá se předpokládat, že v té době bylo odstraněno barokní zábradlí a sochy světců okolo. V kvalitně vedených zápisech o opravě sloupu, z let 1876 - 1877, již totiž není o sochách a zábradlí žádný zápis. V té době se opravuje hlavně sloup samotný, neboť jeho hlavice z měkkého pískovce začala pod tíhou materiálu pukat. V podrobné dokumentaci se lze dočíst o tom, že se o práce ucházejí A. Myslivec, sochař z Hořic a A. Khun, sochař z Vojic. Zakázka byla v roce 1876 zadána Aloisi Khunovi, který se věnoval hlavně náhradě puklého sloupu za sloup silnější a opravě zeměkoule pod sochou Panny Marie, vše v nákladu 142 zlatých a 50 krejcarů. Rok nato pak provedl sochař Khun zlacení sochy a nápisů a natření díla fermežovou barvou. K opravě odkazuje i nápis na zadní straně soklu: "Obnovena 1877" V roce 1926 na soše prováděl úpravy jičínský sochař a řezbář Stoklasa, který na náklady farní rady opravil zlacení a sloup lépe ukotvil k podstavci. Novodobou úpravou prošel sloup v roce 1992, kdy byl sloup a socha kompletně opraveny na náklady rodiny Konečných se SRN. Práce byla zadána akademickému sochaři Michaelu Bílkovi a Bohumilu Zemánkovi, ti odstranily nánosy olejových nátěrů a zbytky zlacení a chybějící části díla doplnily umělým kamenem.

FOTOGALERIE


Zadní strana soklu Mariánského sloupu (12/2013)


Celkový pohled na sloup (12/2013)


Čelní pohled na Mariánský sloup (12/2013)


Detail Panny Marie Immaculaty na vrcholu (12/2013)


Nápis na přední straně kamenného soklu (12/2013)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín