INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SVATÝ PROKOP V DRAČÍCH SKALÁCH POD HRUBOU SKÁLOU

Pokud sestoupíme od zámku Hrubá Skála cestou do Sedmihorek skalní soutěskou zvanou Myší díra do centra krásných a tajemných Dračích skal narazíme po chvíli na Prokopskou jeskyni. Jeskyně je jedním z mnoha členitých zářezů Řetězové věže, která se nad jeskyní tyčí. Prokopskou jeskyni samozřejmě stráží socha svatého Prokopa a práce má jistě více než dost. Pokud se kolemjdoucí cestovatel zastaví a pozorně upře pohled do temnoty jeskyně, uvidí příšery, lezoucí ze tmy. Běžně se tu stává, že nepozorný turista tuto zajímavost přehlíží a po několika letmých pohledech a rychlém fotu míří dál. Již samotné Dračí skály mají své tajemné kouzlo a tak se nelze divit, že právě Prokopská jeskyně je jedním ze vstupů do útrob pekla pod nimi. Je tu však i svatý Prokop, který poutníky před silami zla ochraňuje. Socha svatého Prokopa byla do jeskyně umístěna v roce 1735 na popud Valdštejnů, majitelů zdejšího panství. Na levé straně od Prokopovy sochy lze zahlédnout hůře zachovanou postavu démona či čarodějnice, na stropě a zadních částech jeskyně jsou další fantaskní bytosti, nejlépe je asi zachovaná jakási vodní příšera s ploutvemi a ocasem lva vpravo, na stropě zase letí netopýří démon - pokud počítáme příšeru, kterou svatý Prokop drtí svou nohou, tak tu těch pekelných příšer nalezneme celkem šest. Zkuste se jednou déle zastavit a všechny je nalézt, ale pozor, nenechte se do pekla vtáhnout.

Svatý Prokop v Dračích skolách

Socha svatého Prokopa je zhotovena v barokním stylu a před ní je vystavěno ochranné kamenné zábradlí. Socha je bohužel poškozená, chybí jí levá ruka, která pravděpodobně svírala kříž a pravá ruka držela berlu, jako symbol biskupství. Svatý Prokop byl benediktinským mnichem v břevnovském klášteře a v době po vyvraždění Slavníkovců (995) se odebral do jeskyně kde žil poustevnickým životem. Zde mýtil lesy a získanou půdu obdělával, pověst říká, že byl spatřen jak oře se zkroceným čertem zapřaženým do pluhu. Faktem je, že ve své době byl vyhledávaným poustevníkem a kolem jeho poustevny vzniká i malá mnišská osada z niž se postupně daří za podpory knížete Oldřicha a knížete Břetislava vybudovat Sázavský klášter. Svatý Prokop se stává jeho prvním opatem a také zde v roce 1053 umírá. Svatý Prokop je patronem Čech a rolníků i havířů - působí proti zlu a ďáblům, takže jeho umístění v čertovských Dračích skalách pod Hrubou Skálou není náhodné. Typickými znaky jsou spoutaný či orající ďábel, někdy i laň a v ruce většinou drží kříž či opatskou berlu.

FOTOGALERIE


Zobrazené příšery lezoucí z jeskyně svatého Prokopa (4/2015)


Zobrazené příšery lezoucí z jeskyně svatého Prokopa(4/2015)


Zobrazené příšery lezoucí z jeskyně svatého Prokopa (4/2015)


Kompletní pohled na jeskyni se sochou světce (4/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín