INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

LOMNICE NAD POPELKOU (NÁMĚSTÍ) - MOROVÝ SLOUP

Poslední velká morová epidemie v českých zemích se odehrála v letech 1713 - 1714 a na její paměť a ku ochraně, v nich stojí mnoho morových sloupů, jedním z nich je i morový sloup v Lomnici nad Popelkou. Jde o typický morový sloup a nalezneme ho přímo na lomnickém Husově náměstí. Že odkazuje na morovou epidemii z těchto let potvrzuje i nápis na jedné straně podstavce sloupu, kde se píše „Anno 1713 Ex Voto“. Ex Voto znamená latinsky dle slibu, v tomto případě slibu ku Panně Marii a žádosti o ochranu před další nákazou. Stejně tak je uvedeno nejstarší zmínkou i v pamětní knize města Lomnice nad Popelkou (vedená od roku 1785), která popisem odkazuje na katastrofální následky morové epidemie a uvádí výstavbu sloupu s Pannou Marií a čtyřmi světci na rok 1713-1714. O výstavbě morového sloupu se pak dozvídáme i z lomnické farní pamětní knihy, zápisem z roku 1836, která píše, že sloup byl vystavěn „dle slibu městečka Lomnice“.

 Morový sloup - Lomnice nad Popelkou

Autor sloupu a soch je nám bohužel neznámý. Materiálem použitým pro zhotovení sousoší je jemnozrnný červený pískovec a sloup na čtverhranném podstavci má celkovou výšku 9,5 metrů. Vrchol sloupu je ukončen korytskou hlavicí a na vrcholu nalezneme sochu Panny Marie, která stojí na zeměkouli, kterou obtáčí had, ten alegoricky znázorňuje prvotní hřích. Toto je typické barokní zobrazení panny Marie a symbolizuje příchod Ježíše Krista, který tento hřích z lidstva sejme. Sloup samotný pak obklopuje balustráda, položená na třech kamenných schodech, na které jsou v jejích rozích umístěny sochy světců. Průchod ke sloupu zajišťují vpředu umístěná kovová vrátka. Při pohledu zpředu morového sloupu stojí vpravo svatá Rozálie, vlevo pak svatý Jan Nepomucký, v zadních rozích vlevo svatý Šebestián a vpravo svatý Vavřinec. Na podstavci sloupu je při pohledu zcela vpředu plastický reliéf ukřižovaného Ježíše Krista, vpravo je nápis: „Toto skupení soch Panny Marie sv. Jana Nep., sv. Rozálie, sv. Vavřince a sv. Šebestiána bylo r. 1889 přeneseno a r. 1890 opraveno 1929", vlevo je pak nápis „ z úCty k tobě Matko páně obnoVeno oD VěrnýCh CtIteLů“ a na odvrácené zadní straně nalezneme nápis „CIVes LoMnIcenses renoVabant DIebVs aVgVstI".

Posledně citovaný nápis informuje o provedení první renovace a chronogram zapsaný v textu nám udává i datum jejího provedení v roce 1779. Další opravou prošel sloup v roce 1861 o čemž svědčí opět chronogram v textu, vytesaný do sloupu. Oprava byla svěřena Matějovi Beranovi, sochařskému mistrovi ze Sobotky a cena za opravu sloupu se vyšplhala na 260 zlatých. Peníze na opravu byly vybrány sbírkou mezi občany, prodejem pohlednic a pořádáním divadelních představení. V roce 1889 probíhala na lomnickém náměstí rekonstrukce a celé náměstí bylo nejen předlážděno, ale vystavěny byly i nové chodníky a byla vybudována i nová „horní“ kašna. Díky tomu bylo radou města rozhodnuto i o opravě a přeložení morového sloupu do míst k dolní kašně tak, aby sousoší nestálo na náměstí excentricky a zároveň více dominovalo středu města. Díky tomu byly i vykáceny dva statné kaštany, které na tom místě stávaly a sloup byl na nově vybrané místo přemístěn. Na rekonstrukci a přemístění se podílel známý novopacký sochař Antonín Sucharda se svou dílnou a celá operace byla provedena za částku 800 zlatých. V té době asi také došlo k odstranění dvou reliéfů svaté Anny a svatého Václava, o kterých se popisně zmiňuje městská pamětní kniha. Morový sloup byl slavnostně znovu vysvěcen Páterem Pavlem Pelikovským dne 18. srpna 1890. Další oprava sloupu byla provedena v roce 1929, jak nás informuje i drobný nápis na sloupu a zajímavostí je, že ji provedl tehdejší Suchardův učeň Antonín Hylmar, který již sloup jednou spolu se svým mistrem opravoval. Z novodobých rekonstrukcí lze zmínit tu, kterou provedl akademický sochař Antonín Preclík s malířem Jiřím Radou v roce 1977. Poslední restaurování lomnického morového sloupu proběhlo v letech 1996-1997 a na rekonstrukci pracoval sochař Petr Rozkočil. Morový sloup na lomnickém náměstí je evidovaný jako nemovitá kulturní památka od 3. května 1958.

FOTOGALERIE


Lomnický morový sloup s balustrádou (8/2014)


Celkový pohled na sloup umístěný uprostřed náměstí (8/2014)


Ukončení sloupu koryntskou hlavicí a socha Panny Marie na jeho vrcholu stojící na zeměkouli obtáčené hadem (8/2014)


Svatý Jan Nepomucký (8/2014)


Svatý Vavřinec nesoucí rošt, na kterém byl umučen (8/2014)


Svatý Šebestián probodaný šípy (8/2014)


Svatá Rozálie držící v rukou lebku (8/2014)


Čelo sloupu s plastickým reliéfem Krista (8/2014)


Nápis na pravé straně sloupu (8/2014)


Nápis na levé straně (8/2014)


Nápis na zadní straně sloupu chronogramem odkazuje na první opravu (8/2014)


Celkový pohled na sochy světců na balustrádě (8/2014)


Detail balustrády se sochami světců (8/2014)


Zadní pohled (8/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín